Strona 392

Tom II

wraz z idącymi kapłanem i asystentami, a na końcu z mistrzem nowicjuszów i kandydatem, śpiewają: Ps. 50: Zmiłuj się nade mną itd.

[4e] Dochodzą do głównego ołtarza, gdzie przy płonących już świecach, w klęczącej postawie, adorują Najśw. Sakrament, każdy na swoim miejscu, mistrz zaś nowicjuszów i kandydat — w środku prezbiterium Po krótkiej adoracji, gdy wszyscy stoją, kapłan z najniższego stopnia ołtarza intonuje, a kantorzy podchwytują Psalm aż do końca[759].

Antyf.:O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie w pośrodku Twoje; świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi Sprawiedliwości pełna jest prawica Twoja[760] . Alleluja. Alleluja.

Ps 47: Wielki jest Pan i godny wszelkiej chwały, w mieście naszego Boga, na górze Jego świętej.

Wspaniale wznosi się duma ziemi całej święta góra Syjon, na północnym stoku gród wielkiego króla.

Bóg w zamkach swych okazał się twierdzą potężną.

Bowiem sprzymierzyli się królowie ziemi i nadciągnęli społem.

Ledwo ujrzeli miasto, zdumieli się w trwodze i przestrachu; zdjęli ich przerażenie.

Niby boleść rodzącej; w gwałtownej burzy skruszyłeś okręty tarsyjskie.

Cośmy słyszeli, tośmy oglądali w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego: Bóg je utwierdził na wieki!

O Boże, rozważamy miłosierdzie Twoje w Twym świętym przybytku

Jak wielkie jest imię Twe, o Boże, taka jest sława Twoja po krańce ziemi: sprawiedliwości pełna jest prawica Twoja.

Niech się weseli góra Syjon i niech radują się córki judzkie z wyroków Twoich, o Panie.

Otoczcie Syjon i okrążcie go, policzcie wszystkie jego wieże.

Obejrzyjcie wał jego i przypatrzcie się jego pałacom, byście opowiadać mogli przyszłemu pokoleniu.

Ze On jest Bóg, nasz Bóg na wieki. On rządzić będzie nami po wszystkie czasy. — Chwała Ojcu itd.

Kantorzy powtarzają antyf.: O Boże, przyjęliśmy itd. Kapłan zwrócony do ołtarza, śpiewa.

V. Pan z wami.

R. I z duchem itd.

Módlmy się[761]

Wszechmogący, wieczny Boże, błagamy pokornie Twój majestat spraw, abyśmy stanęli przed Tobą z oczyszczonymi sercami, jak w dniu

[759] ”gdy wszyscy stoją” — dodatek Pallottiego.

[760] Introit na 2 lutego; por. Ps 47,10-11.

[761] Modlitwa z Liturgii 2 lutego, podobnie jak następujące zaraz czytanie z proroka Malachiasza.