Strona 390

Tom II

nogi ich i przywdział szaty swoje, zasiadł do stołu i mówił do nich Czy wiecie, com wam uczynił? Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili [por. J 13,1-15].

R. Chwała tobie, Chryste!

[4c] Potem kapłan odłożywszy kapę, przepasany prześcieradłem przy pomocy diakona i subdiakona, w ich asyście przystępuje do mycia nóg. Klerycy podtrzymują misę z wodą, subdiakon prawą nogę kandy data, kapłan przyklęka przed nim, umywa jego nogę, wyciera ją podanym przez diakona prześcieradłem i składa na niej pocałunek; a tym czasem, jak długo to potrzebne, śpiewa się, co następuje[757] :

Antyf. [por. J 13, 34]: Przykazanie nowe dają wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom ja was umiłował — mówi Pan.

Ps 118 1: Błogosławieni, których droga jest bez skazy, którzy żyją wedle zakonu Pana. I zaraz powtarza się antyf.: Przykazanie.

Antyf. [por. J 13, 4, 5, 15]: Gdy Pan wstał od wieczerzy, nalał wody do misy i począł umywać nogi swoich uczniów. Ten przykład im zostawił.

Ps 47 2: Wielki jest Pan i godny wszelkiej chwały w mieście na szego Boga, na Jego świętej górze.

Antyf.: [por. J 13, 5, 15]: Pan Jezus, gdy skończył wieczerzą z uczniami, umył nogi ich i rzekł do nich: Przykład dałem wam, abyście i wy tak czynili.

Ps 84 2: Pobłogosławiłeś, Panie, ziemi Twojej, przywróciłeś z nie woli Jakuba.

Antyf.: [por. J 13, 6, 8]: Panie, Ty mnie nogi umywasz? Odpowie dział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa z mną. Zbliża się tedy do Szymona Piotra i rzecze mu Piotr:

Powtarza się antyf.: Panie, Ty mnie nogi umywasz? (…) Co ja czynię ty jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz potem.

Po raz trzeci mówi się antyf. Panie itd. (…) Jeśli ja, Pan i Mistrz wasz, umyłem nogi wasze, o ileż bardziej wy powinniście jeden drugie mu nogi umywać.

Ps 48 2: Słuchajcie tego wszystkie narody, nakłońcie uszu wszyscy mieszkańcy ziemi.

Antyf.: [por. J 13, 35]: Po tym poznają wszyscy, żeście uczniam moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu — rzekł Jezu uczniom swoim.

Antyf.: [por. 1 Kor 13, 13]: Niechaj trwają w was wiara, nadziej i miłość: to troje, a z tych największa jest miłość. Teraz tedy trwają wiara, nadzieja i miłość: to troje, a z tych największa jest miłość.

[757] Cały niemal ten ryt został przejęty z ceremonii umywania nóg w Wielki Czwartek.