Strona 39

Tom II

10. [URYWEK LISTU PALLOTTIEGO W SPRAWIE POWSTAJĄCEJ KONGREGACJI]

(List do ks. Melii z 15 XI 1845; Lettere, nr 1190)[65]

[24] 15. 11. 1845. Ks. Rafał Melia, Londyn. — A. I. D. G. — D. P. F. A. — M. D. — A. D. P. — A. S. A. — V. D — Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu.

(…) Pewien angielski katolik, mój tutejszy penitent, przygotowuje wezwanie do wszystkich katolików całego świata o szybkie i całkowite nawrócenie Anglii; proszę się modlić, modlić bez ustanku, by Bóg pobłogosławił skutecznie tę myśl tak zbożną i gorliwą.

Gdyby Papież na prośbę Biskupów i Wikariuszy Apostolskich Anglii nakazał katolikom całego świata modlić się prze z 3, 6 lub 9 dni z rzędu o nawrócenie owego kraju — i dodał do tego odpust w formie jubileuszu — można by się spodziewać przedziwnych owoców. Niech się więc Ksiądz postara namówić któregoś z Biskupów czy Wikariuszy Apostolskich, by przedstawili taką prośbę Ojcu św. (…)

Zbliża się oktawa Trzech Królów. Proszę się modlić, modlić bardzo, by uroczystość ta była owocna. — We wrześniu br. zmarł ojciec Wielebnego księdza Ignacego Auconiego. Jakże piękną miał śmierć! Przepowiedział ją sobie z całą dokładnością i oczekiwał jej pełen świętego wesela. — O jakże ja sam czuję się zawstydzony — Powstają i porywają!

[25] Proszę o modlitwę za naszą powstającą maluczką Kongregację. — Ojciec św. z własnych funduszów ofiarował 200 skudów na ukończenie robót przy domu Św. Zbawiciela. Proszę się modlić, by Bóg wynagrodził Namiestnikowi Chrystusowemu jego hoj no ść.

Jak postępuje praca ewangeliczna Księdza? Mam nadzieję, że dobrze. — Lecz proszę pamiętać, że postęp jej zależy od rozwoju świętej pokory. A zatem: pokory, pokory, pokory! I modlitwy! Proszę jak najbardziej szerzyć modlitwę: Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i zlituj się nad ludem, swym.

Wiele pozdrowień w Panu od wszystkich Braci. Wszelkie łaski, dary i zmiłowania Pana naszego Jezusa Chrystusa niech zawsze będą z Wami i ze wszystkimi. — Rzym, 15 listopada 1845. — Niegodny sługa w Chrystusie Wincenty Pallotti.

[65] Urywek listu zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na ekumenizm, ale także ze względu na występujące po raz pierwszy świadectwo o „rodzącej się” Kongregacji oraz na wzmiankę o pomocy finansowej papieża przy remoncie przejętego od Franciszkanów obiektu przy kościele Najśw. Zbawiciela Na Fali. Inne podobne wzmianki o powstającej Kongregacji, pochodzące z roku 1846 i nast, zob. Lettere, nry 1255, 1262 i w innych miejscach podanych niżej.