Strona 379

Tom II

Część IV CEREMONIAŁY

We Wstępię do obecnego tomu podano racje, dla których w tym Wyborze Pism zajmujemy się również pallotyńskim prawem ceremonialnym[723]. Prawo to zrodziło się w zasadzie już w Regułach powstałych w roku 1839 w Camaldoli. Obszerne teksty dotyczące tej materii wyłączono z Reguły zwanej Kopią Lambruschiniego, by odciążyć tekst samej Reguły i by powoli przygotować osobny zbiór przepisów i wskazówek dotyczących obrzędowości wspólnot Stowarzyszenia i pełnionych przez kapłanów funkcji.

Jakoż z biegiem czasu powstały trzy tego rodzaju zbiory, zachowane dotąd w rękopisach w generalnym Archiwum Stowarzyszenia, a wydane świeżo krytycznie w t. IX OOCC[724]. Pierwszy z r. 1846, uwzględniając jeden tylko, choć ważny wycinek życia członków, podaje m. in. formułę konsekracji, według której członkowie składają cztery przyrzeczenia: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości i wytrwania. Do tego małego Ordo, stanowiącego jakby zalążek ceremoniału, dodano wyjaśnienie nie mające bezpośredniego związku z ceremoniałem, życiowo jednak potrzebne. Jest to traktacik o umowie (Del Contrattó), jaką członkowie przy konsekracji zawierają ze Stowarzyszeniem. Stanowi pewnego rodzaju domówienie deklaracji o umowie[725], przedstawiając już bardziej szczegółowo stanowisko w sprawie dóbr doczesnych.

Drugi, wszechstronny ceremoniał, opracowany w latach 1846—1849, to Ordo et preces, co znaczy porządek (a raczej obrzędy) i modły. Składa się z ośmiu tytułów i stanowi przygotowanie do opracowania zbioru końcowego; stąd nosi nazwę tekstu pośredniego (copia intermedia). — Trzeci, z r. 1949, to udoskonalony nieco tekst „kopii pośredniej” — przedstawiający tekst bardziej zwarty i łatwiejszy w czytaniu. W strukturze i treści na ogół zgodny z poprzednim, zawiera jednak nowy tytuł (IX), występujący do tego w podwójnej wersji. Nosi (podobnie jak dwa poprzednie teksty) ślady poprawek wpisywanych przez samego Założyciela.

[723] Wstęp do obecnego tomu, pod literą B.

[724] Zbiór trzeci wydał wcześniej ks. J. Hettenkofer w Ordo et preces sacrarum functionem Congregationis Apostolatus Catholici, Romae 1936.

[725] Zob. s. 287—291.