Strona 376

Tom II

Rozdział 2 — O celu i o środkach w ogólności i w szczególności.

Rozdział 3 — O duchu właściwym Pobożnemu Zjednoczeniu.

Tytuł II

O członkach Pobożnego Zjednoczenia oraz o jego dziełach w ogólności

O wpisywaniu poszczególnych osób do Pobożnego Zjednoczenia. O agregowaniu do Pobożnego Zjednoczenia całych zespołów osób. O dziełach Pobożnego Zjednoczenia w ogólności

Tytuł III

O zarządzie Pobożnego Zjednoczenia, o stosunku [Zjednoczenia] i jego zależności od Stowarzyszenia,

o konsultach

oraz o poszczególnych pewnych obowiązkach [w Zjednoczeniu].

Rozdział 1 — O zależności Pobożnego Zjednoczenia od Stowarzyszenia.

Rozdział 2 — O rektorach prokur miejscowych.

Rozdział 3 — O zebraniach czy konsultach Pobożnego Zjednoczenia

Rozdział 4 — O poszczególnych pewnych obowiązkach Pobożnego Zjednoczenia.

Tytuł IV

O prokurach, prokuratorach oraz o ich obowiązkach

Rozdział 1 O prokurach Pobożnego Zjednoczenia.

Rozdział 2 O prokuratorach Pobożnego Zjednoczenia i o ich obowiązkach w ogólności.

Rozdział 3 O prokuratorze pod opieką św. Piotra i o jego obowiązkach.

Rozdział 4 O prokuratorze pod opieką św. Andrzeja i o jego obowiązkach.

Rozdział 5 O prokuratorze pod opieką św. Jakuba i o jego obowiązkach.

Rozdział 6 O prokuratorze pod opieką św. Jana i o jego obowiązkach.

Rozdział 7 O prokuratorze pod opieką św. Tomasza i o jego obowiązkach.

Rozdział 8 O prokuratorze pod opieką św. Filipa i o jego obowiązkach.

Rozdział 9 O prokuratorze pod opieką św. Bartłomieja i o jego obowiązkach.