Strona 374

Tom II

Rozdział 6 — O zmarłych i o modlitwach, jakie powinno się za nich odmawiać.

Rozdział 7 — O zwalnianiu i wydalaniu członków.

Rozdział 8 — O [braciach] współpracownikach i o ich zajęciach.

Część czwarta

O zakładaniu prowincji, świętych ustroni i kościołów przy nich oraz o przeznaczaniu i używaniu dóbr doczesnych

Tytuł I

O zakładaniu prowincji, świętych ustroni i kościołów przy nich

Rozdział 1 — O zakładaniu prowincji i ich znoszeniu.

Rozdział 2 — O zakładaniu świętych ustroni i ich znoszeniu.

Rozdział 3 — O kościołach przy świętych ustroniach.

Tytuł II

O przeznaczaniu i używaniu doczesnych dóbr Stowarzyszenia

Rozdział 1 —O środkach utrzymania.

Rozdział 2 — O przeznaczaniu pieniędzy i dóbr zbywających.

Rozdział 3 — O własności, zarządzaniu i korzystaniu z poszczególnych dóbr doczesnych.

Rozdział 4 — O pokojach i sprzętach.

Rozdział 5 — O ubiorze właściwym w Stowarzyszeniu.

Rozdział 6 — O pożywieniu.

Rozdział 7 — O gościnności.

Rozdział 8 — O rekreacjach.

Część piąta

O pracach świętej posługi, o przywilejach i odpustach, o funkcjach liturgicznych, o środkach zachowania i rozszerzania Stowarzyszenia

Tytuł I

O pracach świętej posługi

O pracach świętej posługi w ogólności. O kierownikach świętych misji i rekolekcji. O spowiednikach, kaznodziejach i misjonarzach Stowarzyszenia.

O przymiotach misjonarzy i innych kapłanów łączących się z naszymi w pracach świętego posługiwania.