Strona 373

Tom II

Rozdział 3 — O admonitorach[721].

Rozdział 4 — O mistrzu nowicjatu.

Rozdział 5 — O ojcu duchownym i o spowiednikach naszych członków.

Rozdział 6 — O prefekcie kościoła i zakrystii.

Część trzecia

O tym, co się tyczy członków Stowarzyszenia i o ich stosunku do przełożonych

Tytuł I

O przyjmowaniu [kandydatów], o nowicjacie oraz o uroczystej konsekracji

Rozdział 1 — O przyjmowaniu postulantów.

Rozdział 2 — O wstąpieniu i o pierwszej próbie.

Rozdział 3 — O nowicjacie i o nowicjuszach.

Rozdział 4 — O ćwiczeniach duchownych w czasie nowicjatu.

Rozdział 5 — O uroczystej konsekracji.

Tytuł II

O studiach, o święceniach, o ćwiczeniach przygotowujących do pełnienia posługi kapłańskiej

Rozdział 1 — O studiach i o studentach.

Rozdział 2 — O nauczycielach różnych przedmiotów.

Rozdział 3 — O święceniach i kandydatach do święceń.

Rozdział 4 — O praktykach i zajęciach właściwych księżom, a przygotowujących do wykonywania świętych posług.

Tytuł III O zależności od przełożonych, o wzajemnym powiązaniu członków Stowarzyszenia, o klauzurze i pomocy świadczonej członkom przez Stowarzyszenie, o [braciach] współpracownikach

1 — O stosunku do przełożonych i o zależności od nich.

2 — O przeznaczaniu członków na stanowiska.

3 — O miłości i jedności członków Stowarzyszenia.

4 — O wszechstronnej kulturze członków Stowarzyszenia.

5 — O chorych i izbie chorych.

[721] Kastygator, dający upomnienie, u Jezuitów jeden z asystentów Generała