Strona 371

Tom II

PLAN KONSTYTUCJI

[41] SCHEMAT KONSTYTUCJI STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO[717]

(jesień 1849; OOCC VIII 469—488)

A. M. D. G.

A. D. P.

A. S. A.

Schemat Konstytucji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Przedmowa w formie listu skierowanego do Ojców i Braci Stowarzyszenia

[41a] Część pierwsza

O powstaniu Stowarzyszenia, o zamierzonym celu i o środkach do jego osiągnięcia, o cnotach kształtujących ducha [Instytutu], o środkach mających ułatwić zdobywanie tych cnót

Tytuł I

O powstaniu Stowarzyszenia, o zamierzonym przez nie celu i o środkach do jego osiągnięcia

Rozdział 1 — O powstaniu i urządzeniu Stowarzyszenia. Rozdział 2 — O celu Stowarzyszenia oraz o środkach w ogólności. Rozdział 3 — O pewnych szczególnych środkach do celu.

Tytuł II

O cnotach kształtujących ducha właściwego Stowarzyszeniu

Rozdział 1 — O duchu Stowarzyszenia i o cnotach w ogólności.

Rozdział 2 — O duchu ofiary.

Rozdział 3 — O gorliwości o zbawienie dusz.

Rozdział 4 — O dziecięctwie duchowym.

Rozdział 5 — O odnowie ducha.

[717] w Regułach Pallottiego spotykamy częste wzmianki o Konstytucjach. Odsyła do nich nieraz zwłaszcza Podręcznik Reguł z r. 1849. Wynika z tego, że sprawa opracowania Konstytucji była pod koniec życia Założyciela tylko kwestią czasu. Potwierdzają to dokumenty. Wstępne przynajmniej prace zlecono Ghirellemu, który jesienią 1849 sporządził schemat opublikowany świeżo w OOCC VIII 469—488 i odtworzony tu w języku polskim. Zob. F. Moccia, dz. cyt. s. 263—264 nota. — Święty nie zdążył już ustosunkować się do tego schematu, liczącego aż 138 rozdziałów! O próbach opracowania pewnych elementów Konstytucji zob. wyżej Dz. II, cz. 2, nr [12], przyp. 18 i nr [14], przyp. 29. Zob. też Schulte, Gestalt, 526 nn. 540 nn. i 556.