Strona 369

Tom II

3. O wyproszenie, by wszyscy[710] z najmniejszego naszego Stowarzyszenia byli w jak najwyższym stopniu wyposażeni we wszelkie dary niezbędne do jak najdoskonalszego pełnienia wszelkich rodzajów świętej posługi ewangelicznej, wszelkich pobożnych dzieł, do których będą wzywani, a szczególnie misji świętych tak w krajach katolickich jak pogańskich.

[38b] 4r—6. [Punkty te zostały przejęte dosłownie z nru [695a] i [695b] KLambr].

[38c] 7. O wyproszenie, aby prywatne i publiczne wychowanie młodzieży wszelkich klas na całym świecie było stale szerzone i wykonywane w duchu naprawdę chrześcijańskim[711].

8. O wyproszenie dla wszystkich w Stowarzyszeniu daru kierowania i zarządzania dla tych, co są na stanowiskach, daru zaś podatności na kierowanie i rządzenie z pełną uległością i posłuszeństwem dla pozostałych.

9. O wyproszenie dla wszystkich i w każdym czasie jak najżywszego, bezinteresownego i doskonałego pragnienia większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

10. O wyproszenie umiłowania i przestrzegania milczenia, jakie ma być praktykowane w świętych ustroniach, oraz korzystania z jego dobrodziejstw.

11. O wyproszenie najdoskonalszej i trwałej czystości dla wszystkich należących do naszego najmniejszego Stowarzyszenia, jak i dla tych, którzy z jakiegokolwiek powodu czy tytułu żyją w jego świętych ustroniach, Bożego daru najdoskonalszej i dozgonnej czystości[712]

[38d] 12—13. [Punkty te w dosłownym brzmieniu przejęto z nru [695d] 12 i 13 KLambr].

[38e] 14. O wyproszenie daru, aby obcymi były zawsze w świętych naszych ustroniach lenistwo i nadmiar dóbr doczesnych, a także o wyproszenie największej obfitości dóbr duchowych.

15—18. [Przejęto niemal identyczne w treści analogiczne punkty (15—18) z nru T695e] KLambr, z tym, że w punktach 15 i 18 dodano wyraz „Stowarzyszenie” (Congregazione), skreślając w punkcie 18 wzmiankę o ustroniach].

[38f] 19. O pełnienie zawsze i we wszystkim najśw. woli Bożej.

20. Wreszcie[713], aby polecać Bogu wszystkie potrzeby duchowe i doczesne wszystkich [ludzi] według intencji każdego z członków Stowarzyszenia

[710] Pierwotnie było: „by wszyscy kapłani (…)”

[711] Skreślono następujące w nrze [695c] KLambr przymiotniki: „Katolickie, apostolskie i rzymskie”.

[712] „Z jakiegokolwiek powodu czy tytułu” — dodatek późniejszy Pallottiego.

[713] Cały ten punkt pochodzi od samego Pallottiego.