Strona 359

Tom II

jak gdybyś je już wyzwolił, tudzież na wszystkie intencje, które Ci się podobają.

Uwaga: Jeżeli przypada jakaś nowenna, odmawia się ją tuż przed Litanią.

[32j] [6] O drugim rozmyślaniu

19. Stosownie do porządku dziennego odprawia się wieczorem drugie rozmyślanie, przed którym odmawia się antyfonę: O Sacrum Convivium itd. wraz z oracją: Boże, któryś nam itd. oraz Veni S. Spiritus z trzema oracjami odmawianymi przy szczegółowym rachunku sumienia przed południem[680].

20. Bezpośrednio po rozmyślaniu albo po Różańcu i po modlitwach zależnie od pory roku, przeprowadza się następujący:

[32k] [7] Osobny rachunek szczegółowy co do przestrzegania świętych

Reguły[681]

Kierujący modlitwami mówi:

„Zbadajmy swe sumienie, jak postępowaliśmy w tym dniu od pierwszego rachunku aż do chwili obecnej, w szczególności, jak zachowywaliśmy święte Reguły, zwracając osobno uwagę na wykroczenia popełnione przeciw Regule…, [wszystko] po to, aby za nie pokutować, poprawić się i z większą gorliwością czuwać, pomnąc, że z każdym upływającym dniem skraca się czas zasługiwania na szczęśliwość wieczną”.

21. Oprócz rachunku z przestrzegania [obowiązujących przepisów] w ciągu dnia, robi się jeszcze rachunek z przestrzegania jakiejś określonej Reguły albo jej części; dlatego kierujący modlitwami powinien każdego wieczoru wymienić daną Regułę, z jakiej czyni się rachunek sumienia.

22. Przewodniczący w modlitwach po zapowiedzeniu rachunku sumienia zamilknie na krótko, czyniąc to samo i w następnych punktach:

„Wzbudźmy akt żalu i obrzydzenia za wszystkie nasze grzechy, przekroczenia [Reguł] i za wszystkie niewierności wobec nieprzeliczonych łask, któreśmy otrzymali.

Prośmy Boga o łaskę stosowania środków do jak najdoskonalszego zachowywania świętych Reguł.

Za uchybienia popełnione co do Reguł każdy odprawi taką pokutę, jaką podyktuje mu jego pobożność; prócz tego, z ramionami rozkrzyżowanymi, z wielką żarliwością powiemy trzy razy za pokutę”:

Jezu mój, miłosierdzia.Najświętsza Maryjo, miłosierdzia

23. Odmawia się ofiarną modlitwę dla uzyskania daru doskonałego zachowywania Reguł[682]. — Wraz ze swoim Boskim Dzieciątkiem itd. — Czemuż się wynosisz itd. — Boże, Boże mój, itd.

[680] Zmodyfikowano zatem analogiczny przepis znajdujący się w nrze [607] KLambr.

[681] „Osobny” rachunek i „świętych” Reguł — dodatek późniejszy Pallottiego.

[682] Por. nr [586] KLambr.