Strona 345

Tom II

[27] Rozdział 7 O refektarzowym

[27a] 1. Stoły nakryje porządnie, układając serwetkę, łyżkę, widelec i nóż oraz stawiając szklankę na wyznaczonym dla każdego miejscu[638].

2. Serwetkę zmieni wszystkim raz w tygodniu, i to w niedzielę czy w większe uroczystości obchodzone w ciągu tygodnia.

3. Na miejscu wyznaczonym dla każdego postawi butelkę wina[639], a dla każdej dwójki karafkę wody, stawiając jedno i drugie na tacach wraz z naczyńkiem na sól.

[27b] 4. Gdy zbliża się pora posiłku, niech się przyjrzy uważnie, czy nie brakuje czegoś z tych rzeczy, jakie mają być przygotowane; niech też dzwonkiem da znak na drugą kolejkę posiłków (jeżeli przełożony nie uzna tego za zbędne) i niech dopilnuje, by nie zabrakło tych, co mają usługiwać do stołu.

5. Gdyby nie było wody bieżącej, pomyśli o tym, by nie zabrakło wody do umywania rąk przed wejściem do refektarza[640] ; ręczniki zaś zmieni przynajmniej raz w tygodniu lub częściej, gdy wypadnie to uczynić ze względu na czystość.

[27c] 6. Niech wszystkich traktuje jednakowo, chyba że z uwagi na zły stan zdrowia [pewnych członków] przełożony każe mu inaczej postąpić.

7—8. [Numery te zostały przejęte w całości z nru [236] KLambr, poczynając od drugiego akapitu].

[27d] 9. Po posiłkach wyczyści i wytrze dobrze nakrycie, szklanki, karafki na wino i na wodę, przestrzegając wszystkiego, by zachować rzeczy w czystości.

10—12. [Dyspozycje te przejęto w dosłownym brzmieniu z nru [238] KLambr].

[27e] 13. [Jest to powtórzenie dosłowne nru [239] KLambr z małym dodatkiem przy końcowych słowach: „jeżeli takowe istnieje”, „i gdzie je rektor wskaże”].

14. [Jest to powtórzenie pierwszego akapitu nru [240] KLambr].

[27f] 15. Z okazji uroczystości, szczególnie Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego i Zielonych Świątek, niech porozrzuca po stołach kwiaty i pachnące zioła.

16. [Rozdział zamyka się identycznym wezwaniem, jakie znajduje się przy końcu analogicznego rozdziału w KLambr, nr [241]].

[638] Por. obszerniejszy w tej sprawie nr [233] KLambr.

[639] w KLambr, nrze [233], jest mowa o „karafce” wina.

[640] „Przed wejściem do refektarza” — dodatek Pallottiego.