Strona 343

Tom II

w akapicie drugim (nr 7) po słowach: „(… ) nie pozwoli, by coś wyszło”, dopisano: „ze świętego ustronia ani nie przekaże obcym listów naszych [członków]”].

[23c] 9. Będzie dbał o to, by na tabliczce umieszczonej w pobliżu furty widniały imiona wszystkich członków wspólnoty, gdzie przy pomocy pewnych znaków wyszczególni siq wychodzących z domu.

10. Nie wypuści nikogo, kto nie ma rektorskiego pozwolenia ogólnego lub na dany wypadek[630].

11. Nie będzie pośredniczył [między przychodzącymi z zewnątrz, a członkami], w czasie gdy wspólnota zbiera się na wspólnym ćwiczeniu, chyba że byłoby to konieczne lub odmowa spowodowałaby jakieś zgorszenie lub poważne a uzasadnione rozdrażnienie.

[23d] 12—13. [Dosłowne powtórzenie nru [213] KLambr].

14. Gdy członek, o którego pyta ktoś z zewnątrz, jest nieobecny w świętym ustroniu, to jeżeli zachodzi potrzeba, niech z pokorą i prostotą spyta, czy [przychodzący] zechce podać swe imię i nazwisko i czy zechce powiedzieć, o co mu chodzi, aby, o ile to potrzebne, mógł [członka] powiadomić po uzyskaniu pozwolenia rektora.

[23e] 15—21 [Numery te przejęte bez zmian z nru [215] i z dwu pierwszych akapitów nru [216] KLambr].

22. Przed zapadnięciem nocy niech pozamyka drzwi świętego ustronia[631] i niech nie otwiera ich nikomu bez prawdziwej konieczności, chyba że ze względu na chwałę Bożą i na pożytek dusz rektor zarządzi inaczej.

23. Zaraz po zamknięciu drzwi przekaże klucze rektorowi i niech go powiadomi, jeśli ktoś z członków nie wrócił do domu.

24 Nie przyjmie od nikogo z zewnątrz żadnej rzeczy w depozyt czy do pilnowania bez zgody rektora[632].

25. O [spodziewanym] przyjściu lekarza powiadomi sanitariusza, by pozostał na miejscu.

We wszystkim będzie sobie przypominał, że usługuje Bogu w Jego sługach[633]

[24] Rozdział 4 O szatnym

[24a] 1. Ma się troszczyć o to wszystko, co należy do odzieży, obuwia, pościeli, całej bielizny domowej, a także o każdy przedmiot powierzony mu przez przełożonego[634].

[630] Jak złagodzono ten przepis, zob. nr [212] KLambr, akapit drugi.

[631] Nr [216] KLambr poleca zamykać na klucz, co tu zostało złagodzone.

[632] Przejęto tylko tę część obszernego tekstu z nru [217] KLambr, a także zdanie podane tu niżej w nrze 25.

[633] Por. Mt 25, 34-40.

[634] W całym tym rozdziale zamiast „rektora” wpisano „przełożonego”. Wpisywał Ghirelli.