Strona 340

Tom II

mu pytania, niech korzysta z uprzejmości prefekta i w sposób uprzejmy i budujący, stosownie do potrzeby, kieruje doń petentów A kiedy w wypadku prawdziwej potrzeby rozmawia z osobami płci drugiej, niech to czyni ze spuszczonymi oczyma i jak tylko można najkrócej.

[21b] 4—6. Teksty wzięte dosłownie z KLambr nr [186], z tym, że w nrze 5. po: „wino mszalne: zdrowe” Pallotti wtrącił słowa: „jak to powinno być, gdy chodzi o materię Najśw. Ofiary”.

[21c] 7—9. [Dosłowne powtórzenie nru [187] KLambr].

[21d] 10. Ze starannością powinien dbać o to, by księża mający odprawiać Mszę św. mieli w porę swych ministrantów; zgodnie zaś z wyznaczonym przez rektora porządkiem, w odpowiednim czasie powiadomi, kto Mszę ma odprawić[617].

11. Przy Mszach, gdy palą się tylko dwie świece, niech pamięta, bj zgodnie z rubryką tuż przed konsekracją zapalił trzecią, którą gasi się po Komunii św.[618]

[21e] 12—14. [Dosłowne powtórzenie nru [191] KLambr, z tym, że przy nrze 14. po słowach: „(…) winny się palić” dodał Pallotti: „i niech dba, by były oczyszczone i schludne”].

[21f] 15. Wszystkim, którzy pragną się spowiadać, niech ze swej strony stara się iść na rękę z wielką miłością i gorliwością, ochotnie wzywając spowiedników żądanych lub innych według porządku wyznaczonego przez rektora. Niech w tej sprawie wykona dobrze wszystke co możliwe, by wszyscy w pełni byli i radzi, i zadowoleni[619].

16. W sprawie osób proszących o Msze, modlitwy, tridua czy inne pobożne praktyki, jakie miałyby się odbywać publicznie na intencje kogoś z wiernych w kościele, niech zwróci się do prefekta lub odeśle je do niego[620].

[21g] 17—20. [Dosłowne powtórzenie części nru [193] KLambr od słów: „Gdyby zwracano się w sprawie” itd., wyjąwszy dodatek: „św, ustronia” oraz całego nru [194]].

[21h] 21—22. [Dosłowne powtórzenie nru [195] KLambr]. [21i] 23—25. [Dosłowne powtórzenie nru [196] KLambr z tym, że w drugim akapicie opuszczono słowa: „nie dopuścić do nieporządków”],

[21j] 26. Raz w tygodniu odkurzy ołtarze, które utrzymywać ma w czystości, dobrze uporządkowane i ozdobione stosownie do okresów czasu i uroczystości oraz stosownie do każdej innej potrzeby[621].

27. Otoczy szczególną troską naczynia święte, paramenty liturgiczne,

[617] Por. część nru [190] KLambr.

[618] „którą gasi się” itd. — dodatek Pallottiego.

[619] Por. nr [192] KLambr.

[620] Por. tamże, nr [193].

[621] Por. tamże, nr [197].