Strona 324

Tom II

[13] Rozdział 7 O wytrwaniu

„Żaden, co przykładając rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego” [por. Łk 9, 62]

[13a] 1. Pan nasz Jezus Chrystus nie ograniczył się do nauczania tych, co chcą być Jego uczniami, że nikt nie nadaje się do Królestwa Bożego, kto przestaje dążyć do raz podjętego dobra, ale zechciał jeszcze tę niebieską naukę potwierdzić swym przykładem, i to tak dalece[557], że kiedy w agonii znajdował się na krzyżu, to choć kaci ośmielili się mówić do Niego: Si Filius Dei es, descende de cruce[558], On właśnie, przeciwnie, chciał umrzeć. Dlatego i my, chcąc Go jakoś naśladować, powinniśmy żyć i umierać na mistycznym krzyżu życia w Stowarzyszeniu, trwając na nim aż do śmierci. A ponieważ pewne rzeczy należy pełnić innych zaś się wystrzegać, przeto w celu wyrobienia w nas właściwych dyspozycji do otrzymania daru wytrwania, trzeba będzie czynić, co na stępuje:

[557] Ghirelli skreślił następujący teraz dodatek oryginału: „Wskutek czego mógł powiedzieć: «Ja działam zawsze, póki jest dzień; nadejdzie noc, w której nikt działać nie może»; lecz przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że podczas gdy (…)” (por. Mt 27, 40).

[558] „Jeśliś jest Synem Boga, zstąp z krzyża” (por. Mt 27, 40).