Strona 308

Tom II

[55a] 1. Ci, którzy czują natchnienie, by wstąpić do Stowarzyszenia, powinni szukać [w tym] jedynie Boga, Jego chwały, oraz zbawienia duszy własnej i dusz bliźnich, zgodnie ze świętymi Regułami i Konstytucjami Stowarzyszenia.

Przed wstąpieniem mają przedstawić świadectwo chrztu, bierzmowania, wolnego stanu oraz zaświadczenia o poprawnej postawie politycznej i moralnej, a także o zdrowiu bez zarzutu; ci zaś, którzy są już po wtajemniczeniu na drodze do Sanktuarium, powinni jeszcze przedstawić świadectwo otrzymanych święceń[514].

Kandydaci po wyższych święceniach powinni się wykazać zgodą właściwego biskupa na ich odejście [z diecezji]; każdy też przed wstąpieniem niech się postara o uzyskanie zgody własnych rodziców.

[55b] 4. Do dopuszczenia postulanta jest konieczne, by wystosował wprost lub za pośrednictwem jednego z rektorów świętych ustroni podanie do prowincjała oraz by przed wstąpieniem do świętego nowicjackiego ustronia złożył na ręce właściwego rektora taką sumę pieniężną, jaka na wypadek odejścia byłaby konieczna do pokrycia kosztów drogi powrotnej do własnej rodziny.

5. Do przyjęcia na kleryka jest konieczne, by postulant umiał tłumaczyć i układać zdania po łacinie, a ponadto musi mieć wystarczające zdolności do tego, by się stać pożytecznym dla Kościoła pracownikiem ewangelicznym, zgodnie z duchem Stowarzyszenia.

6. [Ten numer jest identyczny z pierwszą częścią nr u [14d] aż do słów: „potrzeb wspólnoty i Stowarzyszenia”]

[55c] 7. Nie przyjmuje się na kleryków kandydatów, co nie ukończyli szesnastu, a na braci — osiemnastu lat życia, poza tym ani w jednym, ani w drugim wypadku tych, co przekroczyli dwadzieścia siedem lat. Dla słusznego powodu, z uwagi na chwałę Bożą, może od tej przeszkody zwolnić konsulta prowincjalna; gdyby jednak ktoś przekroczył czterdzieści lat życia, nie można by go było przyjąć bez dyspensy Generała wraz z Radą.

8. Nieślubnych nie przyjmuje się bez zgody Generała; nigdy zaś nie przyjmuje się tych, których pomoc wobec rodziców czy krewnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa jest nieodzowna lub bardzo potrzebna.

9. [Ten numer jest identyczny co do treści z nrem [14b]]

[514] Zbieżność tego przepisu z przepisem analogicznym pod nrem [14e] jest tylko częściowa.