Strona 296

Tom II

[21g] 9. Nie stanowi się tymczasem niczego o ślubach; jeżeli Bóg zechce, da poznać [swą wolę] w odpowiednim czasie. Obecnie zaś, po odbyciu nowicjatu, wraz z konsekracją zawrą umowę (contratto), przez którą zobowiążą się wobec Instytutu żyć na zawsze w ubóstwie, czystości, posłuszeństwie, w praktykowaniu doskonałego życia wspólnego i w bezinteresownym pełnieniu wszelkich uczynków ofiarnej miłości i gorliwości.

[21h] Reguły mniszek[488] Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Cel Instytutu

Jak Stowarzyszenie Księży zostało powołane do bytu dla silniejszego pobudzania kleru świeckiego i zakonnego do dzieł świętej ewangelicznej posługi w zbożnym współzawodnictwie miłości i gorliwości, wszystkich zaś [wiernych] jakiegokolwiek stanu, płci, godności i stanowiska do dzieł miłości i gorliwości na większą chwałę Boga i na zbawienie dusz, tak zgromadzenie mniszek (congregazione delie monache) zostało założone dla skuteczniejszego ożywiania miłości i gorliwości zakonnych i świeckich osób płci żeńskiej. A jako księża Stowarzyszenia mają być gotowi do pełnienia wszelkich dzieł świętej posługi, tak siostry powinny być gotowe do każdego dzieła miłości i gorliwości, szczególnie zaś do chrześcijańskiego i obywatelskiego wychowania ubogich dziewcząt oraz do nawracania i uświęcania dusz przez rekolekcje organizowane dla osób ich płci w jakimkolwiek wieku.

REGUŁA STOWARZYSZENIA KSIĘŻY I BRACI POMOCNIKÓW APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO POD SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ NAJŚW. MARYI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW[489]

(1846; OOCC III 40—60)

[22] 1. [Reguła fundamentalna, cel Instytutu i wymagane usposobienie ze strony wstępujących][490].

[488] Ks. Orlandi zastąpił wyraz „mniszek” wyrazem „sióstr”.

[489] Ważny ten dla Stowarzyszenia dokument, jak już podano we wstępie do tej części tomu, opublikował w polskim skróconym przekładzie ks. J. Wróbel (Warszawa 1938, na prawach rękopisu), a po wojnie, również skrótowo, zamieścił go w pracy pt. Wielebny Założyciel przypomina (Poznań 1949) s. 32— 45. Zbiór krążył też w odpisach, np. w maszynopisie z lat pięćdziesiątych, umieszczonym w tomie VI Wyboru Pism Błog. W. Pallottiego, pt. Kształtowanie ducha członków Kongregacji, s. 73—88. Biorąc pod uwagę opuszczenia i niedokładności często zachodzące w tym polskim przekładzie, wydało się wskazane, by ten cenny dokument oddać w języku polskim ponownie nie tylko w całości, ale i z pewnymi adnotacjami, dotyczącymi zwłaszcza dodatków późniejszych.

[490] Każdy z trzydziestu trzech tych małych rozdziałów ks. Orlandi zaopatrzył w krótki informujący nagłówek, dołączając go do oryginalnego tekstu Założyciela. Aby uniknąć nużącego odsyłania do dopisków dolnych, nagłówki Orlandiego umieszczamy w tekście w nawiasach.