Strona 290

Tom II

[19b] Niemniej księża, klerycy i bracia pomocnicy, z chwilą gd po ukończeniu dyrektorium składają w uznanej formie akt poświęceni się Bogu, to — nie na mocy ślubu, lecz mocą węzła uroczystej umowy — zobowiązują się żyć w Stowarzyszeniu aż do śmierci w posłuszeństwie ubóstwie, czystości[473] i w zachowywaniu świętych Reguł, by w ten sposób współpracować nad osiągnięciem wszystkich świętych celów tego Stowarzyszenia i Pobożnego Zjednoczenia. Umowy zaś tej nie można unieważnić, chyba z powodów uznanych za wystarczające przez wyż szych przełożonych, do których wyłącznie należy sprawa wydawani sądów w tej materii i przyznawania swobody opuszczenia Stowarzyszenia na warunkach, jakie uznają za odpowiednie i pożyteczne dla Stowarzyszenia i dla jego członków[474].

[19c] Ci, co pragną mieć zasługę płynącą ze ślubów, mogą je składa prywatnie, na pewien okres czasu, zgodnie z radą swojego spowiednika. Jednakże takie śluby uważa się za złożone ad nutum rectoris[475] który też według swego uznania może je przez dyspensę rozwiązać choćby nie upłynął jeszcze czas, na jaki zostały złożone. Przy czym za brania się składania wszelkich takich ślubów, które mogłyby się stać zawadą przy przestrzeganiu świętych Reguł, przy ewangelicznych poczynaniach, czy przy wszelkich dziełach miłości i gorliwości, jakie podejmuje czy szerzy nasze Stowarzyszenie według swych założeń.

[19d] Ci, co po uroczystym poświęceniu się otrzymaliby natchnienie by dosłownie przestrzegać rady Pana naszego Jezusa Chrystusa: Unum tibi deest: vade, quaecumque habes, vende, et da pauperibus et habebi thesaurum in Coelo, et sequere me[476], będą to praktykować z Jego błogosławieństwem. W rozdzielaniu zaś swego mienia będą mogli brać pod uwagę, jako pierwsze z ubogich, nasze Stowarzyszenie i podejmowane przez nie dzieła miłości i gorliwości.

[19e] Wszyscy posiadający dobra doczesne mogą je zatrzymać pod następującymi warunkami, mającymi moc kontraktu uważanego za zawarty ze Stowarzyszeniem w akcie uroczystej konsekracji.

Zakładając, że ktoś może przy wstąpieniu do Stowarzyszenia zwrócić w całości lub częściowo wydatki poczynione w czasie dyrektorium na odzież i inne potrzebne rzeczy, niech to uczyni; każdy bowiem na leżący do Stowarzyszenia powinien, w miarę możliwości, należeć d pierwszych dobroczyńców Stowarzyszenia, które wszak jest ubogie.

[19f] Kto posiada nieruchomości, tytuły prawne, kredyty, wolno mi je zatrzymać, ale nie może nimi zarządzać osobiście, lecz administrację

[473] „ubóstwie”, „czystości” dodano później.

[474] Zdanie wtrącone zaczynające się od „chyba z powodów uznanych (.. jego członków” zostało wprowadzone na miejsce zatartego i tylko częściowo czytelnego tekstu: „powodów, dla których Stolica św. przyznałaby wie czystą sekularyzację zakonnym profesom po ślubach uroczystych”.

[475] „W zależności od woli rektora”.

[476] „Jednego ci brak: idź, cokolwiek masz, sprzedaj i rozdaj ubogim a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź i naśladuj Mnie” (por. Mk 10, 31