Strona 27

Tom II

Do tego dołącza się fakt, że Pobożne Zjednoczenie miało już uprzednio zapewniony wieczysty fundusz na założenie i utrzymanie wspomnianego Kolegium, a teraz pewne pobożne i zasobne rodziny zgłosiły swą gotowość do ofiarowywania na rzecz tak świętą sum nawet pokaźnych, skoro tylko lokal będzie gotowy.


3. [PROŚBA O UPOWAŻNIENIE KSIĘŻY ZJEDNOCZENIA DO WPISYWANIA JEGO CZŁONKÓW DO TRZECIEGO ZA KONU

SW. FRANCISZKA]

(10 III 1840; OOCC IV 58—59)[32]

[4] Najprzewielebniejszy Ojcze,

Wincenty Pallotti prosi bardzo uniżenie, by Najprzewielebniejszy Ojciec raczył upoważnić Księży Pobożnego Zjednoczenia, założonego pod opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów, do wręczenia szaty Trzeciego Zakonu Sw. Franciszka i do przyjmowania w nim do profesji wszystkich wiernych obojga płci należących do wzmiankowanego Zjednoczenia.

Oby łaska itd.[33]

4. [PROŚBA KSIĘŻY ZJEDNOCZENIA O PEWNE WŁADZE DUCHOWNE]

(18 VII 1843; OOCC IV 64—65)[34]

[5] Ojcze Święty

Najuniżeńsi petenci Waszej Świątobliwości, Kapłani Pobożnego Zjednoczenia (della pia Unione) pod opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów, w trosce o krzewienie kultury duchowej wśród chorych żołnierzy w szpitalu rzymskim[35] ośmielają się przedstawić Waszej Świątobliwości, co następuje: Z powodów, które z uwagi na okoliczności osób i czasów łatwo są Waszej Świątobliwości zrozumiałe, [petenci] uważają

[32] W piśmie skierowanym do Generała Franciszkanów przy Aracoeli w Rzymie Założyciel prosi dla towarzyszy, nazwanych „Księżmi Pobożnego Zjednoczenia”, o upoważnienia, o których w tekście. Generał Zakonu odpowiada pozytywnie, lecz upoważnienie zacieśnia do samego tylko Pallottiego. Godne uwagi jest nazwanie Zjednoczenia przez odpisującego Generała „Pobożnym Związkiem (Sodalitas”).

[33] W górze dopisek Orlandiego: „Władza przyjmowania (…)” W dole tekst odpowiedzi Generała: „Na mocy sprawowanej władzy upoważniamy jedynie Wielebnego Księdza Wincentego Pallottiego, do wpisywania w poczet członków Trzeciego Zakonu Świętego Ojca naszego Franciszka wszystkich wiernych obojga płci należących do Pobożnego Związku, czyli Zjednoczenia, o którym mowa w prośbie, jak również do przyjmowania ich profesji, z zachowaniem obowiązujących warunków, z prawem do dołączonych poszczególnych odpustów itd. Dan w Rzymie z Aracoeli, dnia 10 marca 1840. — Br. Józef M. z Aleksandrii, Minister Generalny, [pieczęć] — Gratis”.

[34] Dokument zasługuje na uwagę szczególnie ze względu na określenie przez Stolicę Apostolską grupy księży działających „pod kierunkiem Księdza Wincentego Pallotta”.

[35] Chodzi o wojskowy szpital Cento Preti, oddany pod koniec tegoż roku 3 843 Pallottiemu i jego księżom.