Strona 260

Tom II

Rozdział 9

Wytyczne w sprawie pobożnej intencji wszystkich modlitw, ofiar

oraz dzieł religijnych i charytatywnych pełnionych przez całe Pobożne Zjednoczenie wewnętrzne i zewnętrzne

[695] Wszelkie modlitwy, ofiary czy dzieła miłosierdzia lub gorliwości — prócz uwzględniania przy nich poszczególnych świętych celów — będą wykonywane także w następujących intencjach:

1. O doskonałe przestrzeganie Reguł, zawsze i w całości, szczególnie w duchownych i świeckich ustroniach Pobożnego Zjednoczenia.

2. O wzrost, o prawdziwą owocność [działania] i o rozszerzenie Pobożnego Zjednoczenia po całym świecie.

3. O uproszenie, by wszyscy kapłani naszego Pobożnego Zjednoczenia byli w najwyższym stopniu wyposażeni we wszystkie łaski niezbędne do jak najdoskonalszego pełnienia wszelkiego rodzaju ewangelicznego posługiwania, a szczególnie misji świętych w krajach katolickich i pogańskich.

[695a] 4. O uproszenie, aby wszelkie zbożne dzieła na całym świecie, obecne i przyszłe, i wszelkie święte Instytuty i zgromadzenia niekleryckie, kościelne, świeckie, zakony ścisłe i zakony kleryków regularnych, istniejące i przyszłe, rozwijały się wszechstronnie, płodne w świętym działaniu, powiększające się, utwierdzone i rozszerzone na całym świecie ku większej chwale Boga i dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego.

[695b] 5. O uproszenie, by wszystkie seminaria i kolegia, obecne i przyszłe, na całym świecie, były tak prowadzone, iżby wszystkich alumnów mogły urabiać na świętych, i to wielkich świętych, oraz na autentycznych pracowników ewangelicznych dla Winnicy Jezusa Chrystusa.

6. O uproszenie, aby — choć świat wskutek swej niewdzięczności stał się niegodnym ewangelicznych pracowników naprawdę świętych i gorliwych stosownie do potrzeb wszystkich dusz — Ojciec zmiłowań [por. 2 Kor 1, 3] raczył ich jednak przysłać przez wzgląd na szczególne swe miłosierdzie.

[695c] 7. O uproszenie, aby prywatne i publiczne wychowanie młodzieży wszelkich warstw społecznych na całym świecie, obecnie i w przyszłości, było stale szerzone i wykonywane w duchu naprawdę chrześcijańskim, katolickim, apostolskim i rzymskim.

8. O uproszenie daru kierowania i zarządzania w świętych ustroniach Zjednoczenia — dla przełożonych, a łaski podatności na kierowanie i rządzenie — dla wszystkich podwładnych.

9. O uproszenie dla wszystkich i w każdym czasie jak najżywszego,