Strona 257

Tom II

o dobry Jezu, włożył już prorok Dawid: Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje [por. Ps 21, 17-18].

Odpust

[684] Kto po spowiedzi i Komunii św. odmówi przytoczoną modlitwę w jakimkolwiek języku i przed jakimkolwiek wizerunkiem Ukrzyżowanego Jezusa, może na rzecz dusz świętych w czyśćcu uzyskać odpust zupełny przyznany przez świętej pamięci papieża Klemensa VIII, zatwierdzony przez Benedykta XIV, Piusa VII, a ostatnio przez Leona XII. A ponieważ do uzyskania odpustów zupełnych, z wyjątkiem jubileuszowych zwyczajnych czy nadzwyczajnych, gdy chodzi o warunek spowiedzi, wystarczy odbyć ją raz na tydzień, można je więc uzyskać z okazji Komunii św., choćby się nie przystępowało do spowiedzi za każdym razem.

[685] Aby duszom czyśćcowym przyjść z większą jeszcze pomocą, jeżeli to tylko możliwe, należy się starać o nawiedzenie kościołów Zakonu Św. Dominika, zwanego Kaznodziejskim, a także mniszek tegoż Zakonu, ponieważ [kościoły te] z nadania Benedykta XIII ubogacone zostały wielkimi odpustami, jak można się o tym przekonać czytając napis wyryty na marmurowej tablicy nad kropielnicą po prawej stronie głównego wejścia do rzymskiego kościoła Najśw. Maryi Panny, Sopra Minerva[417]

[686] Kto w odpowiednim usposobieniu odwiedza kościół, a nawet prywatną kaplicę Zakonu Św. Dominika, tak braci kaznodziejów, jak mniszek, po akcie Benedykta XIII może uzyskać wszystkie odpusty nadane przez jego poprzedników, a także odpusty, jakie w przyszłości nadane zostaną jakiemukolwiek kościołowi kleryków regularnych i nieregularnych, zakonów żebraczych i nieżebraczych, zakonów rycerskich, bractw, szpitali i pobożnych miejsc[418].

Rozdział 8

Zasady kształtowania zarządu świętych ustroni Pobożnego Zjednoczenia

[687] Dopóki poza rzymską Prowincją nie powstaną nowe ustronia, konsulta ustronia, z którym związana jest część ośrodkowa i kierownicza Pobożnego Zjednoczenia, powołuje dla wszystkich innych ustroni wszystkich rektorów, ojców duchownych i wicerektorów.

Gdy w utworzonych Prowincjach powstaną święte ustronia, prowincjał wraz z wezwanymi rektorami miejscowymi i delegatami z każdego

[417] Tablicę tę usunięto przy odnawianiu kościoła po roku 1848.

[418] W RW następuje teraz szereg przepisów (OOCC II 410—558, wyjąwszy 533—537), w przeważnej mierze o charakterze obrzędowym, z których wiele przeszło do ceremoniału Stowarzyszenia, o czym w ostatniej części obecnego tomu.