Strona 255

Tom II

spoczynku. W tym okresie zajęcia, o których zaraz, zaczynają się od 14.15.

[676] O 13.15 — nawiedzenie Najśw. Sakramentu, psalmy św. Bonawentury dla uproszenia sobie za przyczyną Najśw. Maryi Panny łaski świętego życia i szczęśliwej śmierci.

Następnie od 17 marca do 16 września włącznie odmawia się Różaniec święty.

Potem zobowiązani do odmawiania Godzin liturgicznych odmawiają nieszpory i kompletę, po czym zabierają się do prywatnego studium.

Studenci nie zobowiązani do odmawiania Godzin liturgicznych, po psalmach św. Bonawentury zabierają się zaraz do studium, a bracia do swych zajęć.

[677] W godzinę przed wieczornym „Anioł Pański”[415]

— daje się znak na odmówienie 3 Ojcze nasz Zdrowaś i Chwała Ojcu na cześć św. Józefa w intencji za konających. W dniach od 1 maja aż do końca października samotny spacer w ogrodzie aż do 15 minut przed wieczornym „Anioł Pański”, a od 1 listopada aż do końca kwietnia — do pół godziny przed wieczornym „Anioł Pański”.

Po przechadzce wraca się do studium, aż do rozmyślania. Od 17 marca aż do 16 września włącznie rozmyślanie i rachunek szczegółowy z przestrzegania Reguł do 3. 45 przed północą.

[678] Przed północą

O 3, 15 [= 20.15] — wieczerza, krótkie nawiedzenie Najśw. Sakramentu, rekreacja

O 2. 1/4 [= 21.45] koniec rekreacji, ogólny rachunek sumienia, modlitwy itd. w chórze

O 2 [= 22.00] — spoczynek.

Od 17 września do 16 marca włącznie medytacja, Różaniec i szczegółowy rachunek sumienia z Reguł o godzinie piątej przed północą.

O 4. 1/4 [=19.45] — wieczerza, krótkie nawiedzenie Najśw. Sakramentu, rekreacja

[415] w oryginale: O godzinie 23.00 według rachuby włoskiej.