Strona 254

Tom II

Piekło jest wieczne!

Gdy ktoś ze wspólnoty wychodzi ze świętego ustronia lub do niego powraca, da jeden znak dzwonkiem wspólnotowym, jeżeli dzwonek jest blisko wchodzącego czy wychodzącego; w przeciwnym razie dzwonek powinien znajdować się w pobliżu furty.

Znak ten daje się w celu przypomnienia o obecności Bożej i o wieczności.

[672] Trzy dłuższe uderzenia i siedem krótszych daje się w tym celu, aby przypomnieć o ćwiczeniu się w cnocie [głównego] Świętego danego miesiąca.

Powody trzech dłuższych i siedmiu krótszych uderzeń zostały już podane w poprzednim rozdziale; tu podaje się je w tym związku, by uzyskać łaskę naśladowania cnót św. Opiekuna w danym miesiącu.

Znak ten daje się rano po Mszy św. odprawionej po rozmyślaniu. W dniach zaś, w których bracia przystępują do Komunii św., znak dać należy po Mszy dziękczynnej.

Porządek dzienny

[673] Po północy

O 4.00 — wstanie

O 4.30 — rozmyślanie i modlitwy w chórze

O 5.30 — Msza św. Dwaj tygodniowi spowiednicy idą do konfesjonału, wolni od spowiedzi odmawiają małe hory, kapłan mający odprawić drugą Mszę św. przygotowuje się do niej.

O 6.00 — studium i zajęcia w warsztatach

O 7.00 — śniadanie

[674] Przed południem

O 7.15[413] — studium, wykłady, studium w pokoju — stosownie do podziału czasu na studia i inne prace według zlecenia rektora

O 11.45 — szczegółowy rachunek sumienia w chórze Południe

O 12.00 — obiad, krótkie nawiedzenie Najśw. Sakra mentu, modlitwy w chórze i rekreacja dowolna

[675] Po południu

O 13.15[414] — koniec rekreacji. Od 17 marca do 16 września włącznie godzina ciszy w pokojach, podczas której za zgodą rektora można zażyć

[413] w oryginale jest: 4. 3/4 według ówczesnej rachuby włoskiej, która liczyła godziny poczynając od wieczornego „Anioł Pański”, tj. od godz. 18.00 czasu naszego. Por. Moccia, OOCC III 443, nota 1, i IX 431, nota 2.

[414] W oryginale: 1. 1/4.