Strona 235

Tom II

O drugim rozmyślaniu

[607] W godzinie oznaczonej porządkiem dziennym odprawia się [drugie] rozmyślanie święte[373]. Przerwy jednak między poszczególnymi punktami mają być takie, by medytacja, wraz ze szczegółowym rachunkiem sumienia z zachowywania Reguł nie przekraczała pół godziny licząc od danego znaku; a gdy odmawia się trzecią część Różańca, by wszystko nie trwało więcej niż trzy kwadranse.

Bezpośrednio po rozmyślaniu i po Różańcu wraz z modlitwami okresowymi, przeprowadza się następujący

Szczegółowy rachunek sumienia co do zachowania Reguł

[608] Zastanówmy się, jak postępowaliśmy przy przestrzeganiu świętych Reguł, w szczególności zatrzymajmy się przy uchybieniach w zachowywaniu Reguły A, B, C (…) i innych popełnionych dzisiaj, aby czynić za nie pokutę, poprawić się z nich i wykazać co do nich większą czujność i gorliwość, pamiętając, że z każdym upływającym dniem skraca się czas zasługi na szczęśliwą wieczność.

Następuje krótka przerwa.

[609] Wzbudźmy akt skruchy i obrzydzenia wobec wszelkich naszych zaniedbań i wobec niewierności dla niezliczonych łask, jakieśmy otrzymali.

Następuje mała przerwa na wykonanie aktu skruchy.

Prośmy Boga o łaskę korzystania ze środków do doskonalszego przestrzegania świętych Reguł.

Znowu następuje przerwa, by każdy wyraził tę prośbę z głębi serca.

[610] Za uchybienia popełnione co do Reguł każdy odprawi taką pokutę, jaką podyktuje mu jego pobożność, a prócz tego, z ramionami rozkrzyżowanymi, powiemy za pokutę trzy razy z wielką żarliwością:

Jezu mój, miłosierdzia!Najświętsza Maryjo, miłosierdzia!

Przy końcu odmawia się modlitwę ofiary na uzyskanie na zawsze daru doskonałego przestrzegania świętych Reguł[374].

[611] 33. Po upływie czasu przeznaczonego na spoczynek w pokoju [por. nr [603]] (w miesiącach, w których spoczynek jest przewidziany), albo zaraz po zakończeniu rekreacji, udadzą się na nawiedzenie Najśw. Sakramentu i Najśw. Maryi Panny i tam odmówią Różaniec święty, jak to przewiduje porządek dzienny; po czym każdy odda się studiom czy innym właściwym zajęciom.

34. W oznaczonej porze przewidziany jest samotny spacer w obrębie świętego ustronia, albo też, według uznania rektora, poza ustroniem.

[373] Porzucono poprzednie wyjaśnienie, które brzmiało: „według tej samej metody, jaką stosuje się przy porannym”.

[374] Modlitwa ta znajduje się w nrze [586].