Strona 234

Tom II

33. Święty Filip Nereusz, Apostoł Rzymu, twierdzi, że południowy demon krąży [by kusić]. Dlatego niech się wszyscy starają o to, aby nie pozostawać nigdy w bezczynności, w lenistwie czy w smutku; wszyscy ponadto powinni być ugruntowani w świętej pokorze, przez którą odnosi się cudowne zwycięstwa nad demonem — duchem pychy.

Co do nawiedzenia Najśw. Sakramentu i Najśw. Maryi Panny

[605] Przyszedłszy do chóru, -wszyscy oddadzą głęboką cześć Najśw. Sakramentowi.

Prowadzący modlitwy mówi: „Pełni najżywszej wiary” [itd. jak w nrze [543]], a po modlitwie: Deus qui nobis itd. następują dwie modlitwy: Deus qui superbis resistis i Omnipotens et mitissime Deus (…) aż do Amen [jak w nrze [547]].

Teraz czyta się nawiedzenie i ułożoną przez św. Alfonsa Liguori modlitwę do Najśw. Sakramentu i do Najśw. Maryi Panny lub inne modlitwy odpowiednie dla naszego Instytutu jako Instytutu życia apostolskiego[371]

W sprawie Różańca świętego

[606] Codziennie w godzinie przewidzianej porządkiem dziennym w odpowiedniej porze odmówi się trzecią część Różańca świętego.

Przy każdej dziesiątce po „Chwała Ojcu” dopowie się:

Przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i zlituj się nad ludem Twym [por. Łk 10, 2; Jl 2, 17].

Po pięciu dziesiątkach odmówi się: Witaj, Królowo i Pod Twoją obronę, dodając przy ostatnim wierszu dla uzyskania odpustu: Błogosławiony Bóg w Świętych Swoich, Litanię do Najśw. Dziewicy, Psalm (129) De profundis itd. wraz z Requiem po ostatnim wierszu oraz modlitwę Fidelium za wszystkich wiernych zmarłych.

Wreszcie następują modlitwy ułożone na kształt litanii w celu wyproszenia u Boskiego Gospodarza mistycznych żniw, aby przysłał na nie robotników i aby pozwolił, by nasze Stowarzyszenie starało się o powiększenie ich liczby[372].

[371] Teraz następował taki tekst, skreślony jednak przez Założyciela: „Potem odmawia się Psalmy św. Bonawentury, rozłożone na każdy dzień tygodnia dla uzyskania za wstawiennictwem Najśw. Maryi łaski świątobliwego życia i przecennej śmierci. W okolicach zewnętrznych, gdzie uważa się to za bardziej wskazane, odmówi się w to miej sce pięć Psalmów na cześć Imienia Naj św. Maryi Panny. Klerycy i księża będą je odmawiać na przemian w języku łacińskim. Bracia pomocnicy indywidualnie w języku ojczystym; nie umiejący zaś czytać odmówią pięć «Ojcze nasz», «Zdrowaś» i «Chwała Ojcu» na pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa i boleści Naj św. Maryi Panny, dla uzyskania daru doskonałego przygotowania się do śmierci”.

[372] Wyraz „Stowarzyszenie” umieścił Pallotti na miejsce „Zjednoczenie”. Modlitwy „na kształt litanii” to nic innego, jak apostolskie modły zaczynające się od słów: „Przez najświętsze tajemnice Odkupienia ludzkiego (…)” (por. nr [585]).