Strona 232

Tom II

Miserere, jak wyżej, wraz z „Módlmy się”, Deus veniae largitor itd.

[597] Przy adoracji, odprawianej z głęboką czcią, odmawiać się będzie: O święta Uczto [itd., łącznie z wersetem Dałeś im Chleb z nieba, odpowiedzią: Wszelką rozkosz mający w sobie, ze zwyczajną modlitwą: Boże, który w przedziwnym Sakramencie (…) który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen].

Zdrowaś Maryjo itd. Królowo Apostołów. — Módl się za nami.

Wieczny odpoczynek itd.[367]

I odmawia się modlitwę dla uproszenia daru wiernego zachowywania świętych Reguł.

W sprawie rekreacji

[598] Przyklęknąwszy przed Najśw. Sakramentem, udadzą się na rekreację z nabożnym, skromnym i świętym weselem, odmawiając Psalm (116) Chwalcie Pana wszystkie ludy itd. i inny (99) Jubilate:

Z radością wykrzykujcie Panu, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem!

Wśród okrzyków radości stawajcie przed Jego obliczem.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, my Jego własnością, my lud Jego, owce Jego pastwiska.

Wstępujcie w bramy Jego z pieśniami, z hymnami w Jego przedsionki; chwalcie Go i błogosławcie Jego imię.

Albowiem dobry jest Pan, miłosierdzie Jego trwa na wieki, a wierność Jego poprzez pokolenia [Ps 99, wedł. Biblii Tysiąclecia, 1965].

Chwała Ojcu itd.

[599] 25. Po wyjściu z chóru wszyscy udają się na rekreację. Niech każdy uważa ten czas za chwilę wytchnienia, jakiego Jezus Chrystus użyczał czasem swym Apostołom, gdy mówił: Chodźcie i odpocznijcie sobie trochę [por. Mk 6, 31]. Dlatego niech tak rozmawiają i zachowują się[368], jakby postępowali, gdyby w chwili wypoczynku znajdowali się

[367] „Zdrowaś” aż do „Módl się za nami” dodał później Pallotti. „Wieczny odpoczynek” itd pochodzi od kard. Lambruschiniego. — Po tych słowach następował długi tekst, skreślony jednak w KLambr przez samego Pallottiego: Sancta Maria succurre miseris, jak w nrze 544. Następowała modlitwa „Za dusze w czyśćcu cierpiące, a szczególnie za zmarłych braci, krewnych i dobrodziejów” — „Ojcze nasz”, „Zdrowaś”, „Wieczne odpoczywanie”, potem modlitwa apostolska: Per sacrosancta humanae Redemptionis mysteria, jak w nrze 545. Wreszcie modlitwa ofiary: Przedwieczny Ojcze, ofiaruje Ci przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na spłatę mych grzechów i grzechów całego świata, na potrzeby Kościoła świętego i całego świata, oraz na to, byśmy żyli zawsze w przygotowaniu na śmierć przez najdoskonalsze zachowywanie świętych Reguł, a wszystko to na wszelkie możliwe cele, w jakich masz upodobanie.

[368] „Rozmawiają i zachowują się” — słowa kard. Lambruschiniego napisane na miejsce poprzednich: „każdy niech na rekreacji myśli, mówi i działa”.