Strona 229

Tom II

pragnienia w piekle. Spraw, bym pożywał tyle tylko, ile potrzeba, i bym ze czcią używał potraw jako pobłogosławionych przez Ciebie. Użycz mi swego Ducha, abym przy jedzeniu i pici u poskramiał wszelkie łakomstwo i chęć rozkoszy. Spraw, Boże mój, by wówczas gdy karmić będę swe ciało, duch mój nasycał się Tobą, a serce me radowało się słodyczą świętej Twojej miłości. Amen.

[585] „Anioł Pański” itd., albo „Królowo nieba” itd. — w zależności od okresu roku liturgicznego.

[Następują teraz trzy modlitwy, jak w nrach [579] i [545]].

[586] Dla uzyskania daru doskonałego zachowywania Reguł odmawia się następującą modlitwę, powtarzaną przy końcu wspólnych ćwiczeń:

Pobożne ofiarowanie

Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi ofiarujemy Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś nam już udzielił łaski doskonałego zachowywania świętych Reguł; ofiarujemy Ci ją również we wszystkich możliwych celach, jakie podobają się Tobie.

[587] W sprawie posiłków

Teraz udają się do refektarza, modląc się pobożnie i głośno. Najpierw powiedzą: „Z najgorętszym pragnieniem, aby wszystkie stworzenia teraz i zawsze poznawały Boga, miłowały Go i uwielbiały, mówmy z głębi serca Psalm (116) Chwalcie Pana wszystkie ludy itd., z «Chwała Ojcu»; po czym za dusze w czyśćcu, a szczególnie za zmarłych naszych braci, krewnych i dobroczyńców odmówmy z głębi serca (Ps 50): Zmiłuj się nade mną, Boże, wraz z «Wieczny odpoczynek» [itd.]”.

[588] 21. Wchodząc do refektarza, każdy skłoni się głęboko przed wizerunkiem Ukrzyżowanego, po czym, mając przed sobą ręce skromnie złożone, uda się na swe miejsce, by odmawiać [wspólnie] modlitwy przewidziane przy poświęceniu stołu; to zaś ma się zawsze odbywać według rytu przepisanego przez Kościół.

22. Po błogosławieństwie stołu wszyscy w piątki i w [inne] dni postne odmawiają po cichu, klęcząc, z ramionami rozkrzyżowanymi, pięć razy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu” na pamiątkę męki Chrystusowej i boleści Najśw. Maryi Panny, w intencji nawrócenia biednych grzeszników, pogan i heretyków.

[589] 23. Teraz każdy na swym miejscu zasiada do posiłku. W czasie obiadu urządza się zawsze czytanie duchowne w następującym porządku:

1) Rozdział z Pisma św. albo część, jeżeli rozdział jest zbyt długi;

2) Rodrigueza Ćwiczenia doskonałości [zob. nr [168]] albo Święty zakonnik, czy jakiś żywot Świętego, albo też książkę ascetyczną i wyznaczoną przez ojca duchownego;