Strona 227

Tom II

Pozostały poranny czas, wolny od wspólnych ćwiczeń w chórze, powinni przeznaczyć na studium lub na inne sprawy zlecone im przez rektora.

17. Studenci po śniadaniu odprawią krótkie nawiedzenie Jezusa w Najśw. Sakramencie, Najśw. Dziewicy Królowej Apostołów i samych św. Apostołów, po czym oddadzą się wykonywaniu tego, co przewiduje ich porządek dzienny[361].

[578] 18. Na początku wszelkich zajęć naukowych, odbywanych wspólnie jak i prywatnie w pokoju, odmawia się zawsze następującą modlitwę na klęczkach.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i zapal w nich ogień Twojej miłości.

V Ześlij Ducha swego, Stworzyciela.

R A odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się

[Następują dwie pierwsze modlitwy podane już w nrze [547], tj:

Boże, któryś serca wiernych i Boże, który pysznym się sprzeciwiasz, zakończone: Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen]. Królowo Apostołów. — Módl się za nami!

[579] Na zakończenie studium odmawia się klęcząc:

Utwierdź, Boże, co w nas zdziałałeś z [wyżyn] Twej świątyni, która jest w Jeruzalem.

Przez najświętsze tajemnice Odkupienia ludzkiego. — Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i zlituj się nad ludem Twym.

Przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych. — Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i zlituj się nad ludem Twym.

Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa, aby przysłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, abyśmy się wszyscy z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym radować mogli na wieki wieków. Amen[362].

[580] O odmawianiu Psalmów i o rachunku szczegółowym przed obiadem[363].

19. W kwadrans przed południem odmówią w chórze lub w kaplicy Psalmy św. Bonawentury dla wyproszenia łaski świętego życia i dobrej śmierci, po czym odprawi się rachunek szczegółowy.

[361] Słowa „Oddadzą się…”, aż do końca zdania, wpisał kard. Lambruschini na miejsce poprzednich: „oddadzą się zajęciom szkolnym (…) aż do pory psalmów i szczegółowego rachunku sumienia przed obiadem”.

[362] Te apostolskie modlitwy znajdują się już w nrze [545] — tam w formie dialogowej.

[363] Ten nagłówek, jak ł tekst po nrach 19 i 20, jest dodatkiem, jaki sam Pallotti umieścił na miejsce słów: „Dla rachunku sumienia przed obiadem o cnocie, jaką należy praktykować, czy o wadzie lub usterce, z jakich należy się poprawić”. Same cyfry 19 i 20 dopisał Lambruschini.