Strona 221

Tom II

wszystko na uproszenie wieczystego daru, by żyć i umierać w jak najdoskonalszym zachowywaniu świętych Reguł i na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim członkom obecnym i przyszłym tej laski już udzielił.

[567] [Uwaga]. W tym to pierwszym wspólnotowym akcie modlitwa o dar doskonałego zachowywania świętych Reguł zawiera się w ofiarowaniu ogólnym[349] ; dlatego nie praktykuje się tej modlitwy, która została tylko w tym miejscu zaznaczona w Regułach[350].

[568] 10[351]. Pierwsza Msza św. Po ukończeniu rozmyślania i modlitw, na znak dzwonu na Mszę św. (po oddzwonieniu na początku modlitw na „Anioł Pański”) klerycy i bracia pomocnicy pozostaną w chórze, by uczestniczyć stamtąd we Mszy św.[352]

12[353]. Księża mający spowiadać udadzą się do konfesjonałów do kościoła.

Ci zaś, którzy nie spowiadają, mogą w czasie pierwszej Mszy odmówić indywidualnie małe hory [św. Oficjum].

13.[354] Kapłan mający celebrować drugą Mszę św., w czasie pierwszej odprawi przygotowanie, albo jeżeli już je odprawił, odmówi mniejsze hory; i taki porządek zachowa się przy następnych Mszach.

[569] Kapłani mający celebrować lub uczestniczyć we Mszy św., a także bracia mający w niej brać udział, w celu lepszego przysposobienia się do skorzystania z Najśw. Ofiary, będą w miarę możności starali się pamiętać:

1) Że będzie to miłe Najśw. Maryi Pannie, jeżeli ożywiwszy wiarę, obudzimy intencję pozostawania z Nią przy Ofierze Jej Boskiego Syna, wyobrażając sobie, że znajdujemy się na górze Kalwarii, a jeszcze bardziej, że dla upewnienia się, iż nie jesteśmy tymi, którzy Go krzyżują, ponowimy akt skruchy, mówiąc z głębi serca:

Jezu mój, miłosierdzia!

Maryjo Boleściwa, miłosierdzia!

2) Że zrobimy również coś miłego dla Maryi, Królowej Męczenników, jeżeli przysposobimy się do Mszy św. przez uświadomienie sobie mistycznego znaczenia paramentów świętych, jakich kapłan używa

[349] Zob. wyżej nr [36].

[350] Po tych słowach w oryginale następował średnik, a po nim skreślone później przez Pallottiego słowa: „ale czyta się tylko powody przestrzegania Reguł [zob. nr [34]] i jeden ich rozdział czy parę punktów z niego, nawet w wypadku gdyby się tego nie czytało po obiedzie”. Jest rzeczą zrozumiałą, że infinityzm św. Założyciela ma tu cechy tak osobiste, że modlitwa ta mniej nadaje się do wspólnego odmawiania.

[351] Numer ten [tj. samą cyfrę] wprowadził kard. Lambruschini Zob. uwagę przy nrze [537]. Nr 9 znajduje się przy nrze [539]; nr 11 — przy nrze [574].

[352] Słowa: „klerycy (…)”, aż do „we Mszy św.” dodał kard. Lambruschini.

[353] Zob. nr 11 przy nrze [574].

[354] Nr 13 wstawiony został przez Lambruschiniego.