Strona 216

Tom II

oraz przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny i wszystkich Aniołów i Świętych. Toteż ufnie opierając się na tym darze, uwielbiamy Cię tu obecnego Ojca, Syna i Ducha Świętego. A że moje[342] uwielbienia zasługują [raczej] na to, byś je odrzucił, my wszakże pragniemy czcić Cię tym uwielbieniem, jakie Ci składają Aniołowie, Święci i Najśw. Maryja Panna, a nade wszystko pragniemy Cię adorować adoracją Najśw. Serca Jezusowego.

[549] Boże mój, nie jestem godzien łaski, bym rozmyślał tak owocnie dla nas i dla bliźnich, jak by to chcieli czynić już zmarli i ci, co w przyszłości pomrą, gdyby powrócili żyć na tej ziemi; Ty jednak z miłosierdzia Swego udzielasz nam tego daru przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa tudzież przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny oraz wszystkich Aniołów i Świętych[343].

[550] Odczytuje się przedmiot rozmyślania i następuje pierwsze przygotowanie przez wywołanie w sobie obrazu przedstawiającego możliwie sam przedmiot tegoż rozmyślania.

Za tym idzie przygotowanie drugie, w którym usposabiamy się do tego, by umysł i serce w czasie medytacji zwracać do Boga często, szczególnie zaś w momentach oschłości czy roztargnienia.

Określa się owoc medytacji stosownie do jej przedmiotu i potrzeb rozmyślającego.

Punkty odczytuje się z nabożeństwem i przejęciem, z odpowiednimi i małymi przerwami, a czyni się to w tonie nie budzącym znudzenia.

[551] Po ukończeniu rozmyślania mówi [czytający modlitwy]:

Boże mój, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo najlitościwszej Matki naszej Niepokalanej Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych, przebacz nam wszystkie uchybienia w tym rozmyślaniu popełnione. Dziękujemy Ci za wszystkie oświecenia i laski, których nam udzieliłeś. Spraw, prosimy, abyśmy z nich tak korzystali, jak by to czynili już zmarli lub ci, którzy w przyszłości pomrą, gdyby wrócili, by żyć na tej ziemi, a także w taki sposób, jak Ty chcesz według Swego nieskończonego miłosierdzia.

[552] Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z całym Dworem Niebieskim i ze wszystkimi stworzeniami, w jedności z Sercem samego Jezusa i Najśw. Maryi, ofiarujemy Ci teraz i zawsze, w każdym momencie nieskończoności, Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Jego najświętsze życie i nieskończone zasługi, a także zasługi Kościoła, na spłacenie długu

[342] Czytaj „nasze”.

[343] Tu skreślono dalszy ciąg oryginalnego tekstu: „Zlewasz też światło na nasz umysł i budzisz w sercu uczucia, bym tak, jak pragniesz, odprawił tę medytację owocnie zarówno tak dla nas, jak dla bliźnich naszych”. Skreślenia dokonał sam Pallotti. — NB. Cały nr [550] jest umieszczony w cudzysłowie.