Strona 208

Tom II

[520] Pod koniec rekolekcji zwoła się konsultę, a na niej tylko rektor, wicerektor i ojciec duchowny zadecydują, czy postulanta można do obłóczyn dopuścić zaraz po zakończeniu rekolekcji, czy też odłożyć to na później; w takim wypadku postulant zostaje nadal w dyrektorium pod opieką ojca duchownego.

Rozdział 3 Zasady i sposób odprawiania dyrektorium

[521] Zadaniem dyrektorium jest dokładniejsze zbadanie i wypróbowanie powołania wszystkich kandydatów do Stowarzyszenia Księży Pobożnego Zjednoczenia oraz wprowadzenie ich w praktykę Reguł i w ducha świętego Instytutu, by usposobić ich odpowiednio do zdobywania najwyższej doskonałości ewangelicznej i wdrażać na stałe w jak najdoskonalsze naśladowanie życia Pana naszego Jezusa Chrystusa, szczególnie w Jego życie wzgardzone, prowadzone w pokorze, ubóstwie, znojnej pracowitości, uczynności; [wreszcie] do życia w ustawicznej i stałej ofierze aż do śmierci dla jak najczynniejszego i najdoskonalszego współdziałania na większą chwałę Bożą i na większe uświęcenie własne, jak i bliźnich.

[522] Wszyscy świeżo przyjęci rozpoczynają zaraz po obłóczynach dwuletnie dyrektorium, pod kierunkiem ojca duchownego świętego ustronia.

Miejsce, gdzie kandydaci odbywają razem dwuletnie dyrektorium, ma być oddzielone od reszty wspólnoty.

[523] Nikt ze wspólnoty nie ma prawa rozmawiać z odbywającymi dyrektorium, chyba że wymaga tego jakaś pilna sprawa, uznana za wystarczający powód przez ojca duchownego i rektora świętego ustronia.

Uczestnicy dyrektorium biorą wraz z ojcem duchownym udział we wspólnych ćwiczeniach wspólnoty i w obrzędach kościelnych; klerycy zaś i księża służą wedle potrzeby przy ołtarzu.

[524] W godzinach wolnych od wspólnotowych ćwiczeń klerycy i księża wprawiają się w prace świętej posługi, bracia zaś pomocnicy w różnego rodzaju prace ręczne, stosownie do potrzeb ustroni Stowarzyszenia. Z pracami zaś ręcznymi, jakie wiążą się ze sprawami osobistymi, zapoznawać się będą wedle potrzeby także klerycy i księża, by każdy był zdatny do wszelkich zajęć, gdy okoliczności będą tego wymagały. Wszyscy mają otrzymać odpowiednie pouczenie i praktyczne wprowadzenie zarówno do Reguł, jak i ćwiczeń życia duchownego, stosownie do wymogów samego dyrektorium.

[525] W czasie tego dyrektorium można przeznaczać kleryków i księży do takich tylko prac duszpasterskich, które nie pochłaniają ich zbytnio i nie przeszkadzają w ćwiczeniach dyrektorium, by jego cele i zadania nie były udaremnione.