Strona 175

Tom II

[381] Potem, mniej więcej przez trzy kwadranse, będzie prowadzona katechizacja na temat dekalogu, przykazań Kościoła św. i osobistych obowiązków stanu. Przy rozwijaniu tematu o przykazaniach dekalogu udzieli się odpowiednich wyjaśnień, poszerzonych jeszcze w szczegółach po obiedzie. A ponieważ jest to przedmiot bardzo interesujący, wielu zaś z uczestniczących w rannych godzinach nie może przyjść powrotnie po obiedzie, przeto kaznodzieje, nie opuszczając [tych] wyjaśnień ani rano, ani w porze poobiedniej, skoncentrują się nad ich przeprowadzaniem w dniach oddzielnych, rankiem w sposób bardziej skrócony i uproszczony, w porze zaś poobiedniej — w sposób pogłębiony i bardziej poszerzony.

[382] W półtorej godziny przed południem[291] lub w półtorej godziny, w porze dogodnej, po obiedzie, odbędzie się nauka dla chłopców i dziewczynek przed dopuszczeniem niektórych z nich do spowiedzi, a także do pierwszej Komunii, jeżeli znajdą się zdatni do tego. A w prowadzeniu tych nauk misjonarze poproszę o pomoc nadające się do tego osoby miejscowe; przy czym wystarczy, by jeden z nich przewodniczył i był gotowy do wykonania wszystkiego, co tylko może, z wielką gorliwością i miłością.

[383] O godzinie dwudziestej drugiej[292] albo o dwudziestej drugiej i pół, w zależności jak to będzie dogodniejsze dla ludzi, i biorąc też pod uwagę różnorodność pór roku, po trzech podwójnych sygnałach dawanych w różnych odstępach czasu przy pomocy dzwonów, odbędzie się większa katechizacja o podstawowych prawdach wiary, obowiązkach różnych stanów, zwłaszcza rodziców, i warunkach koniecznych do spowiedzi i Komunii.

[384] W pół godziny przed katechizacją odprawi się czytanie duchowne o prawdach wiecznych, pogłębieniu wiary katolików, albo na inny temat, jaki uzna się za bardziej odpowiedni dla potrzeb ludu.

Po zakończeniu czytania duchownego katechizację poprzedzi się religijnymi pieśniami pobudzającymi do skruchy i pokuty, a potem zaintonuje się śpiew: W imię Ojca itd. [oraz] Niech Cię Bóg chroni, Maryjo itd.

[385] Po zakończeniu katechizacji odmówi się trzecią część św. Różańca.

[291] Południe oznaczało podobnie jak dziś godzinę 12.

[292] Znaczy to dwie godziny przed wieczornym „Anioł Pański”.