Strona 172

Tom II

się w czeluściach piekielnych pod stopami szatanów, to jednak w imię Przenajśw. Trójcy, Jezusa Odkupiciela naszych dusz, Najśw. Maryi od pierwszego momentu Niepokalanej, św. Michała Archanioła, św. Józefa, św. Apostołów i wszystkich innych Aniołów i Świętych, w szczególności zaś Świętych (… wzywa się świętych Patronów miejscowości), powagą, jakiej udzielił mi Jezus Chrystus, rozkazuję wszystkim demonom, by nie przeszkadzały mi ani teraz, ani nigdy głosić z ewangelicznym duchem słowo Boże oraz by nie czyniły przeszkód jakiejkolwiek duszy w owocnym słuchaniu ewangelicznego przepowiadania, ani teraz, ani w jakimkolwiek innym momencie w przyszłości. I rozkazuję też, by nie przeszkadzały nikomu w przyjmowaniu św. Sakramentów z trwałym owocem i by nie przeszkadzały ani w całym dziele świętych misji, ani w ich najmniejszej części. W przeciwnym razie mam wolę skazać wszystkie demony na wszelkie możliwe wzmożenie wszystkich mąk. I rozkazuję wszystkim demonom znającym już te rozkazy, by przekazały je wszystkim demonom o nich nie wiedzącym; w przeciwnym razie mam wolę skazać je wszystkie na wzmożenie wszelkich mąk, jakie tylko są możliwe, a mam tę wolę zgodnie z Bogiem i z duchem Kościoła świętego”.[289]

[374] Po wykonaniu tych rozkazów będą z wiarą błagać o opiekę Niepokalanej Matki Bożej, Królowej Apostołów, by mogli dobrze przeprowadzić misję świętą, z owocami trwającymi na zawsze. Po czym z wielką ufnością i pokorą złożą również w milczeniu taką ofiarę:

Ofiara

Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z całym Zespołem Niebian i ze wszystkimi stworzeniami ofiarujemy Ci teraz i zawsze w każdym momencie przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Jego najświętsze życie i Jego nieskończone zasługi, a także Jego Kościoła, na spłacenie długów za nasze grzechy i na zniszczenie we mnie wszelkiej mej niegodności przy posłudze Twego Boskiego słowa i przy współdziałaniu przy wszystkich dziełach świętej misji, a także na zniweczenie w duszach wszelkiej ich niegodności przy owocnym słuchaniu słowa Bożego i korzystaniu na stale z dzieła świętej misji. Ofiaruję to również na podziękowanie, jak gdybyś już wszystkim udzielił wszelkich swych Boskich zmiłowań.

[375] Po spełnieniu tego z wielką wiarą i po dopełnieniu aktu przekazania rządu dusz kaznodzieja misyjny rozpocznie misję świętą z podwyższenia, w sposób jak najbardziej serdeczny i sugestywny, oddając przy tym świętą misję w szczególną opiekę Niepokalanej Matki Bożej, Królowej Apostołów, tudzież samych św. Apostołów i świętych Patronów miejscowości. Przy wszystkim tym już od samego początku niechaj się stara zachęcić lud, przedstawiając jak najwyraziściej powody,

[289] Jest to poszerzona forma prywatnego egzorcyzmu, stosownie do tej okoliczności. Por. wyżej, nr [353].