Strona 169

Tom II

przypominające, że „Bóg nas widzi”, że „Piekło jest wieczne”, że „Raj trwa na wieki”, druki tekstów wynagradzających bluźnierstwa, i wszystko inne, co nadaje się do budowania wiernego ludu i utrwalenia skutku świętej misji; ponadto książki nadające się dla duchownych, dla seminariów, kolegiów, klasztorów świętych dziewic, hospicjów, ochronek, różnych zrzeszeń i rodzin — a wszystko do bezpłatnego rozdawania.

[363] Przed opuszczeniem św. ustronia udadzą się do kościoła czy do kaplicy tegoż świętego ustronia dla przyjęcia św. Błogosławieństwa, jakiego udzieli im rektor zgodnie z obrzędem przewidzianym na tę okoliczność[284]

Misjonarze, którzy zechcą i będą mogli odbyć podróż pieszo[285], niech to uczynią z błogosławieństwem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Jednakże, jeżeli nie dla wygody, ale z prawdziwej potrzeby i dla skrócenia czasu podróży [by można było poświęcić więcej dnia dziełu świętego posługiwania], wypadnie skorzystać z wygodniejszego sposobu podróżowania[286], niech skorzystają z tego z błogosławieństwem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[364] W czasie podróżowania wszyscy kapłani będą się starać o odprawienie codziennie w przepisanym czasie Boskiej Ofiary, po uprzednim przygotowaniu się do niej; odprawiwszy zaś dziękczynienie, spożyją wspólnie skromne śniadanie przed wyjazdem czy też przed dalszą podróżą. W drodze odmówią wprzód modlitwy i odprawią medytacje, jakie zwykło się odprawiać we wspólnocie św. ustronia.

Wnet potem odprawią hory mniejsze.

W dwie godziny przed południem będą czytać przez jakie pół godziny jakąś książkę ascetyczną, by odprawić czytanie duchowne.

Po czym urządzą sobie zwyczajny partykularny rachunek sumienia w pobliżu miejsca, w jakim mają obiadować, albo w samym już miejscu, zanim zasiądą do stołu.

[365] Po modlitwie przy stole odczytają jeden rozdział z Nowego Testamentu i to co następuje w Dzienniku duchownym[287]. Resztę czasu trwającego posiłku mogą przeznaczyć na kontynuowanie czytania, kolejno jeden po drugim, albo na budujące rozmowy, jeżeli kierownik misji uzna to za stosowne i pożyteczne z uwagi na obecnych ludzi.

Po dziękczynieniu będą mogli odpocząć albo prowadzić rozmowy, nie przekraczające jednak trzech kwadransów czy godziny, aż przyjdzie pora na ruszenie w dalszą drogę.

[366] Nieszpory i kompletę odprawią bądź przed wyruszeniem, bądź

[284] Zob. wyżej, nr [358] i Ryt. III, nr [7].

[285] Jest to widoczna aluzja do Rz 10, 15.

[286] Wiadomo, że Święty korzystał nieraz z pojazdów, np. w czasie podróży do dalekiego Osino w pobliżu Ankony.

[287] Zbiór sentencji pochodzących od Świętych czy pisarzy kościelnych. Zob. niżej, nr [589].