Strona 168

Tom II

zatwierdzenie rektora otrzymają ci, którzy zostaną uznani za zdatnych do rekolekcji dla duchowieństwa.

[359] Gdy biskup lub w jego imieniu lud poprosi o przeprowadzenie świętych misji w danej diecezji, mieście, miasteczku itd., w razie gdy można się tego podjąć, misjonarze dając na piśmie pozytywną odpowiedź, przedstawią danemu biskupowi taką lub podobną prośbę:

„My, najuniżeńsi słudzy w Jezusie Chrystusie, wezwani bez naszej zasługi do prowadzenia świętej misji w mieście (…) należącym do diecezji Waszej najgodniejszej czci Ekscelencji, w słusznej obawie, by wskutek ciężkich i ogromnych naszych win nie został czasem zniweczony owoc świętej misji, choć tego niegodni, zwracamy się jednak do miłości i gorliwości Waszej Ekscelencji, by w sposób możliwie skuteczny zechciał łaskawie zalecić bezpośrednio przed świętą misją ludowi i wspólnotom Waszej diecezji odmawianie bez przerwy przez osiem dni trzeciej części Różańca, publicznie i prywatnie, by uprosić u Ojca Niebieskiego tak wielką obfitość łask pełnych zmiłowań, by ziarno słowa Bożego odnosząc triumf nad naszą niegodnością przyniosło w duszach powierzonych pasterskiej opiece Waszej Ekscelencji obfite i trwałe owoce wieczystego błogosławieństwa, zdatne do zbawiania dusz i do ukoronowania chwałą gorliwości i miłości Waszej najgodniejszej czci Ekscelencji.

[360] A ponieważ bicie w poświęcone dzwony zostało wprowadzone w Kościele dla ożywienia wiary, jak i dla świętych czynności, dla których się ich używa, my tak bardzo słabi w wierze, prosimy ponadto Waszą Ekscelencję, by zechciał łaskawie nakazać dzwonienie w okresie oznaczonym przed świętą misją przez trzy kolejne dni, w samym mieście, gdzie ma się prowadzić misje, by ożywiona wiara ludu zastąpiła wielkie nasze braki.

Całując ziemię, błagamy, by zechciał nam odtąd błogosławić.

Najniegodniejszy w Chrystusie sługa, N.N. Kierownik misji”.

[361] Księża wyznaczeni przez rektora na świętą misję, przez dziesięć dni poprzedzających ich wyjazd z ustronia potęgować będą swe modły, by wybłagać jak najwięcej zmiłowań Bożych na rzecz świętej misji; jeden zaś z dziesięciu dni, wyznaczony przez kierownika misji, spędzą na skupieniu, by jeszcze lepiej przygotować się do świętej misyjnej posługi.

[362] W dzień poprzedzający sam termin wyjazdu powinni już mieć gotowe wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia świętej misji. A więc wielki wizerunek Ukrzyżowanego do funkcji [nauczania] prowadzonych z ambony czy estrady i do procesji zwanej procesją Chrystusa Umarłego. Święty obraz Najśw. Maryi dzierżącej św. Dzieciątko w pozycji wzywającej grzesznika do pokuty. A dla obudzenia pobożności ludu — religijnej treści książeczki w wielkiej ilości, proporcjonalnie do potrzeb ludu, a także inne przedmioty pobożności, jak ulotki, hasła