Strona 164

Tom II

[347] Jeżeli [członkowie] w podróży czy dla wykonywania świętej posługi zmuszeni są przebywać poza świętymi ustroniami, nie obowiązują ich abstynencje i posty przepisane Regułą. Gdyby pobyt poza domem zbytnio się przeciągał, zachęca się ich, by dla nieosłabiania ducha pod tym względem, zachowywali je w jakiś sposób, a jeżeli będą chcieli, mogą to czynić z błogosławieństwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jednakże w takich okolicznościach mogą zawsze spożywać jakikolwiek ofiarowany im pokarm, szanując przy tym polecenie, jakie Pan nasz Jezus Chrystus dał swym Apostołom, mówiąc im: Manducate quae apponuntur vobis[278]. Ale gdy to ma miejsce, przypominajmy sobie, że przez umiarkowanie powinniśmy budować naszych bliźnich, tak zaś zachowamy inne jeszcze przykazanie: et curate infirmaos[279], przez co należy rozumieć nie tylko chorych cieleśnie, ale także chorych na duchu.

[348] Kto poza postami przepisanymi przez Kościół lub przez Regułę chciałby uprawiać jeszcze inne posty czy abstynencje, ma poprosić ojca duchownego o pozwolenie na to; ten jednak nie będzie skłonny do udzielania go z uwagi na to, by członkowie mogli zachować konieczne siły do pełnienia prac świętego posługiwania, a spośród nich bracia — do zajęć w świętym ustroniu.

Zwyczaj biczowania się stosowany częściej w tygodniu z tak wielkim zbudowaniem w Instytutach zakonnych, w bractwach, a nawet w nocnych oratoriach dla ludu, jako środek ujarzmiania popędów, zdaniem św. Franciszka Salezego dopomaga bardzo skutecznie do pobudzania i do wzrostu pobożności; będzie więc stosowany również w świętych ustroniach Stowarzyszenia, i dlatego:

[349] W każdą środę i piątek, w wigilie głównych uroczystości Pańskich, wszystkich świąt Najśw. Maryi Panny, św. Michała Archanioła, św. Józefa — Oblubieńca Najśw. Dziewicy,. Narodzenia i Ścięcia św. Jana Chrzciciela, św. Apostołów, świętego Patrona danej miejscowości, będzie stosowana praktyka samobiczowania, co w Adwencie i w Wielkim Poście ma się odbywać trzy razy w tygodniu. Będzie się to dokonywało w czasie odmawiania modlitw stosowanych w Pobożnym Zjednoczeniu dla powiększania, obrony i szerzenia pobożności i wiary katolickiej[280]. Modlitwy te poprzedzi modlitwa: Jesu dulcissime itd., w czasie której mają się przygotować, jeszcze bez biczowania; samo biczowanie odbędzie się w oznaczonej dla ustronia porze, we własnym pokoju; a gdyby ktoś miał wtedy przeszkodę, dokona tego w innym czasie.

[278] „Jedzcie, co położą przed wami”. Por. Łk 10, 8.

[279] „I uzdrawiajcie chorych”. Por. Łk 10, 9.

[280] Zob. niżej nr [633]. Niejasny jest tekst: „Będzie się to dokonywało w czasie odmawiania modlitw (…)” z uwagi na słowa „samobiczowanie od będzie się (…)” i z uwagi na sposób podany w nrze [633]. Wydaje się więc, że przez słowa: „Będzie się to dokonywało w czasie” chce się wyrazić tyle, co „w związku z modlitwami (…) dla powiększenia wiary (…)”