Strona 157

Tom II

przez to do otrzymania w szczęśliwej wieczności szat chwały o wiele świetniejszych. O gdyby tak wszyscy zmarli powrócili do życia, jakżeby się prześcigali w wybieraniu odzieży pospolitej, grubej i łatanej! My zatem, rozporządzający jeszcze czasem, korzystajmy z tego, ufni w łaskę, jakiej nam nie zabraknie.

[317] Nie będą mogli używać pończoch jedwabnych, ale zszywanych z krajków przędzonych, z wełny, z włóczki, z sai[271] ,w skromnym, najczęściej czarnym kolorze, albo jak osobom życia ustronnego, oddanym doskonałości i pracom świętego posługiwania, każe miejscowy zwyczaj.

Obuwie będzie również z materiału mocnego, dobrze wykonane, ale nie zbytkowne, lecz odpowiednie dla ubogich, dalekie od mody ludzi rozmiłowanych w tym świecie; będzie ono skromne i stosowne do budowania bliźnich. U duchownych będzie zaopatrzone guzikiem żelaznym albo sprzączkami kościanymi, żelaznymi, stalowymi czy mosiężnymi, nigdy jednak nie złoconymi czy posrebrzanymi, a tym mniej sporządzonymi ze złota. Bracia pomocnicy będą nosić [obuwie] zaopatrzone w żelazny guzik albo wiązane sznurówkami.

[318] Gdyby ktoś dla naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa chciał nosić tylko sandały, nie używając obuwia, nie uczyni tego bez zezwolenia rektora.

W bieliznę, ubrania i obuwie należy zaopatrywać się dla zaspokojenia potrzeby i bez zbędnych zapasów. Wszystko zaś nieprzydatne już dla wspólnoty należy wedle możności doprowadzić do stanu używalności i rozdać między prawdziwie potrzebujących, a nie pozostawiać na niszczenie molom czy na butwienie w błocie.

Rozdział 23 O konsulcie

[319] W skład konsulty świętego ustronia wchodzą prócz rektora, ojca duchownego i wicerektora tegoż ustronia wszyscy księża, którzy odbyli dyrektorium[272], mają przynajmniej dwadzieścia pięć lat życia i ukończyli zwyczajny kurs studiów.

Przedmiotem jej obrad są albo potrzeby wspólnoty, albo dzieła charytatywne i apostolskie, jakie mają być rozwijane zgodnie z instytucją prokur Pobożnego Zjednoczenia, w zależności od różnych prac leżących w zakresie obowiązków poszczególnych prokuratorów.

[320] Dla załatwienia spraw wspólnoty konsulta odbywa się zwyczajnie raz w miesiącu lub częściej, w razie potrzeby uznanej przez rektora.

Konsulta dotycząca dzieł charytatywnych i apostolskich obraduje co drugi tydzień, w dniu przez rektora wyznaczonym na stałe.

[271] Tkanina wełniana, lekka, lecz szorstka.

[272] Por. niżej, nr [521].