Strona 143

Tom II

Swój obowiązek niech pełni w najszczerszej i najświętszej intencji, by w osobach wszystkich wchodzących w skład wspólnoty wzywać cały świat do rozwijania działalności na większą chwałę Bożą i uświęcenie dusz.

Rozdział 15 O nocnym lustratorze pokoi

[252] W oznaczonej godzinie da znak na ogólny rachunek sumienia i na modlitwy, jakie przed snem mają być odprawione wspólnie.

W kwadrans po ukończeniu modlitw da znak, że wszyscy powinni odpoczywać.

Potem przejdzie przez korytarze, wchodząc tam, gdzie, jak się domyśla, ktoś nie zgasił światła i nie udał się na spoczynek; owszem, byłoby lepiej, gdyby wchodził do wszystkich pokoi, a znajdując kogoś, kto nie zgasił światła i nie ułożył się na spoczynek zgodnie z porządkiem dziennym, by powiadomił o tym rektora.

Rozdział 16 O wykonywaniu w do mu rzemiosł i zawodów

[253] W domach świętych ustroni Stowarzyszenia brakowałoby jednej z bardziej charakterystycznych cech, jaka wiąże się z ręcznymi pracami rzucającymi się w oczy w Domku nazaretańskim, gdyby w tych domach nie wykonywano rzemiosł i zawodów tak bardzo potrzebnych w życiu i stąd tak bardzo zasługujących na uznanie, jak stolarstwo, ślusarstwo, szewstwo, krawiectwo i inne tego rodzaju. Wszak Odkupiciel wybrał sobie i wykonywał znojną pracę ciesielsko-kowalską, aż do rozpoczęcia swego publicznego posłannictwa. Dlatego:

[254] Wszyscy przełożeni są obowiązani tak stawiać sprawę przyjmowania braci pomocników, by pierwszeństwo dawać [kandydatom] obznajmionym z jakimś zawodem czy rzemiosłem, a każdy ma się odznaczać taką krzepkością, aktywnością i zdolnością, by łatwo dawał sobie radę z odpowiednim wykonywaniem tych wszystkich rzemiosł w danym zawodzie, jakie są nieodzowne do zaspokojenia podstawowych zapotrzebowań wspólnoty na stolarza, ślusarza, blacharza, krawca, szewca, murarza itp.

[256] A gdyby Stowarzyszenie dzięki miłosierdziu Bożemu miało rozpocząć prace ewangeliczne w wielkim stylu albo podjąć się kierownictwa zakładów lub kolegiów, będą wtedy konieczni bracia pomocnicy biegli i w innych zawodach, jak drukarskim, tkackim (dla potrzeb wspólnoty), i tym podobnych, których istnienie w Stowarzyszeniu nie jest bez wpływu na całą gospodarkę i właściwe pokrywanie potrzeb co do budowy, mebli, żywienia, odzieży, zdobienia kościołów itd.

Kandydaci zaś przyjęci bez znajomości jakiego zawodu będą go