Strona 140

Tom II

Osobne miejsce wyznaczy się przy stale dla pozostających pod opieką sanitariusza, a podawać się im będzie tylko to, co on zadysponuje.

[236] Ma wszystkich traktować jednakowo, chyba że z uwagi na jakąś potrzebę przełożony zaleciłby mu coś innego.

Gdy tylko przygotuje wszystko do drugiej kolejki — a to ma być gotowe zaraz po ukończeniu pierwszej — da o tym znać dzwonkiem i postara się, by nie zabrakło usługujących do stołu.

Starannie i z pietyzmem zbierze ze stołu resztki, przekazując je temu, kto ma obowiązek przechowywania: albo kucharzowi, albo szafarzowi; to zaś, co ma być rozdane ubogim, należy pozbierać z całą starannością i miłością.

Pozbiera starannie do odpowiedniego naczynia okruszyny chleba i zachowa je, by od czasu do czasu zrobić z tego taki użytek, jaki określi rektor.

[237] Należy spisać nazwiska stołujących się codziennie w domu i powiadomić o tym kucharza, który wydzieli porcje w dostatecznej ilości.

Każdy pozostawi złożoną serwetkę na swoim miejscu; refektarzowy zaś po ukończonych kolejkach wyczyści i wytrze dobrze nakrycia, filiżanki, szklanki i karafki, przestrzegając wszystkiego w celu zachowania czystości.

[238] Po posiłkach obiadowych zamiecie refektarz i pociągnie starannie ścierką po stołach, by były zupełnie czyste.

Od rektora weźmie listę wyznaczającą osoby i czas, w jakim ktoś ma usługiwać do stołu podczas pierwszej i drugiej kolejki, i dopilnuje tego porządku; ma się też w sobotę dowiedzieć, kto powinien w refektarzu czytać w następnym tygodniu oraz ma go o tym powiadomić.

Ma mieć spis wszystkich rzeczy służących do użytku w refektarzu, by mógł na każde żądanie zdać z nich sprawę, a ma je przechowywać w miejscu na to przeznaczonym.

[239] Refektarz będzie miał zawsze zamknięty, otwierając go tylko na obiad i wieczerzę; niech go otworzy również na śniadanie, jeżeli wypadnie to uczynić ze względu na członków, gdy razem zbierają się rankiem na ten posiłek; inni, nie mogący ze słusznych powodów zejść się razem, [zjedzą śniadanie] przy kuchni w stosownym miejscu, jeżeli takowe istnieje.

[240] W czasie otwarcia refektarza dla przygotowania go i dla oczyszczenia zwróci uwagę, by nie wchodził tam nikt inny, chyba że ktoś ma obowiązek coś tam wykonać lub współpracować z refektarzowym.

Będzie dawał znak dzwonkiem o zakończeniu rekreacji.

Z okazji uroczystości, szczególnie Zmartwychwstania Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego, niech porozrzuca po stołach kwiaty i pachnące zioła.