Strona 137

Tom II

W osobnym miejscu przechowa rzeczy należące do członków odbywających dwuletnie dyrektorium[254], oznaczając je ich imieniem; będzie tych rzeczy strzegł przez cały czas dyrektorium, a po przyjęciu [kandydata] do Stowarzyszenia zadysponuje rzeczami, zgodnie z decyzją rektora.

[221] Będzie pilnie dbał o to, aby w myśl zasad ewangelicznego ubóstwa stare rzeczy starannie naprawiano i doprowadzano do porządku; pokaże także rektorowi rzeczy, które nie wydają się już zdatne do użytku dla wspólnoty, aby zarządził, co z nimi zrobić.

[222] Co miesiąc zlustruje pokoje św. ustronia, by w razie stwierdzenia jakiegoś niedostatku można było, zgodnie z poleceniem rektora, brak ten uzupełnić; znajdując zaś jakąś rzecz zbyteczną, zabierze ją, by przechować w garderobie.

Bez zezwolenia rektora nie wyda nikomu żadnej rzeczy nowej czy już używanej.

Bieliznę do pralni zewnętrznej czy domowej należy wydawać i przyjmować na podstawie sporządzonego spisu.

By nie mieszały się koszule, należy je rozpoznawać na podstawie poczynionych na nich wyraźnych znaków. Ma się je sporządzać odpowiednio do wymiarów osób, którym mają służyć.

[223] Niech wydaje i przyjmuje policzone wszystkie sztuki bielizny jak i inne wpływające do szatni przedmioty; przydzieli zaś je szafarzowi, kucharzowi i pozostałym oficjantom.

W sobotę wieczorem niech poroznosi po wszystkich pokojach bieliznę czystą, złożoną i poukładaną w porządku; w niedzielę zaś rankiem pozbiera z tychże pokoi sztuki do prania, uważając, czy są wszystkie z tych, które przedtem zostały rozdane.

[224] Czyste prześcieradła będzie rozdzielał nie częściej niż co półtora miesiąca, chyba że z jakiegoś powodu wypadnie to zrobić wcześniej.

Będzie dbał o to, by w odzieży, w komodach i w szafach lśniło się od porządku i czystości. Przyjmując postawę pokory i miłości, będzie się starał zadowolić wszystkich, nie wykraczając jednak poza zezwolenie rektora.

Rozdział 10 O ekonomie

[225] Nie będzie kupował innych rzeczy jak tylko te, na które ma upoważnienie rektora; ma przestrzegać jego poleceń we wszystkim i z całą dokładnością.

Zakupując to, co dotyczy żywienia, niech się stara, by produkty były zdrowe i tanie, pamiętając zawsze o świętym ewangelicznym ubóstwie.

Przy zakupie innych przedmiotów niech wybiera trwałe, zdrowe i tanie.

[226] Niech odnotowuje sumy otrzymywane z dnia na dzień od rektora, a także, na co je wydaje; codziennie też niech mu składa sprawozdanie z tego co miał i co wydał.

[254] Chodzi tu, jak wynika z kontekstu, o rzeczy nowicjuszy.