Strona 106

Tom II

Odprawią też wszystkie nowenny w związku z głównymi uroczystościami Najśw. Maryi Panny[214], a także nowenny: na cześć św. Michała Archanioła, we wrześniu; św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi; Ścięcie św. Jana Chrzciciela; św. Apostołów łącznie ze św. Pawłem; Świętego, któremu został dedykowany kościół ustronia, oraz świętego Opiekuna miejscowości czy kraju.

[106] Miesiąc maj poświęcą ku czci Najśw. Maryi, czerwiec ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Podczas wszystkich nowenn, oktaw oraz nabożeństw majowych i czerwcowych należy stosować odpowiadające im modlitwy czy rozważania i praktykować cnoty, jakie odpowiadają tym tajemnicom i uroczystościom.

Dla praktykowania cnót ojciec duchowny w trzy dni przed rozpoczęciem nowenny itp. wywiesi spis praktyk, jakie mają być wykonywane w danym dniu; członkowie zaś mogą ponadto spełniać ćwiczenia, na które im spowiednik pozwolił czy które im podsunął.

[107] Przy zbiegu kilku nowenn odprawi się tylko jedną w całości według ustalonej formy; co do drugiej, rozpoczynającej się później, odmówi się tylko krótką modlitwę albo[215] akt strzelisty odpowiadający oracji w brewiarzu oraz praktykę danej cnoty. Jeżeli jednak rozpoczynająca się później nowenna dotyczy godniejszego przedmiotu, postępuje się odwrotnie.

Przy różnych powracających uroczystościach roku kościelnego niech każdy usiłuje dostosować się we wszystkim do ducha Kościoła, by odnieść stąd wszelkie pożytki duchowe, jakich Kościół dla nas pragnie, dlatego do czytania duchownego wybierać będą te dzieła, które traktują o tym dla zbudowania wiernych.

[108] Codziennie będą odprawiać czytania duchowne mniej więcej przez pół godziny, korzystając z dzieł uznanych dla każdego przez ojca duchownego.

Wszyscy klerycy i księża połączą z czytaniem duchownym odprawianym z książek ascetycznych odczytanie w zwykłej kolejności rozdziału Pisma św. Starego i Nowego Testamentu; przeczytawszy zaś wszystko, będą mogli czytać [na nowo] w takim porządku, jaki dla własnego ich pożytku duchowego czy pożytku bliźnich zatwierdzi ojciec duchowny.

[109] Wszyscy laicy umiejący czytać przeczytają codziennie rozdział lub przynajmniej część rozdziału o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa, by stąd pogłębiać w sobie coraz doskonalszą pobożność i cześć względem Niego; ci zaś, co nie potrafią czytać, niech się starają słuchać czytających.

[214] Słowa: „z głównymi uroczystościami” dodał Pallotti później.

[215] „Krótką modlitwę” dodał Pallotti później, podobnie jak „albo”.