Strona 104

Tom II

[97] Świeccy [i Laici] będą się spowiadać i przystępować do Komunii św. dwa razy w tygodniu. Do Stołu Pańskiego przystąpią w niedzielą i czwartek; do spowiedzi w dni poprzedzające Komunię św.

W pierwszym tygodniu każdego miesiąca przystąpią jeszcze w piątek do Stołu Pańskiego na cześć Najśw. Serca Jezusowego, a mają pamiętać, że częstotliwość powinna zmierzać do tego, by jedna Komunia usposabiała do większej żarliwości podczas drugiej.

Przystąpią też do Komunii św. we wszystkie święta Najśw. Dziewicy, tak uroczyste jak zwyczajne, w święta Apostołów, w święta św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny, św. Jana Chrzciciela oraz we wszystkie inne święta, zarówno obowiązujące jak i obchodzone tylko z pobożności w całym Kościele czy w danym miejscu.

[98] Klerycy będą przyjmowali Komunię św. trzy razy, a subdiakoni i diakoni cztery razy w tygodniu.

Wszyscy laicy, klerycy, subdiakoni i diakoni wezmą udział w jednej Mszy św. [przeznaczonej] na bezpośrednie przygotowanie i w drugiej — na dziękczynienie albo poświęcą przynajmniej około pół godziny na przygotowanie i pół godziny na dziękczynienie.

By częstotliwość nie wyszła nikomu na szkodę [duchową] albo by Komunii św. nikt nie nadużywał, każdy będzie się starał, aby wszystkie zajęcia dnia i żyda przemieniały się w życie przygotowania do Komunii św. i do składania za nią podzięki.

[99] Błogosławiony Leonard [z Porto Maurizio] spowiadał się dwa razy, św. Franciszek Regis — trzy razy, a św. Pacyfik z Sanseverino cztery razy dziennie. Dlatego księża chcący się spowiadać codziennie niechaj to czynią z błogosławieństwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, by do ołtarza przystępować z tym większą czystością sumienia. W każdym razie wszyscy księża, diakoni, subdiakoni i klerycy przystąpią do spowiedzi przynajmniej dwa razy, a radzi się im, by czynili to trzy razy w tygodniu.

[100] Diakoni, subdiakoni, klerycy i laicy wezmą codziennie udział we Mszy św., a w święta — w dwu Mszach, choćby z jakiegoś powodu nie przystępowali do Komunii św.

Ci, co nie mają obowiązkowych zajęć czy zajęć wchodzących w zakres pracy charytatywnej lub duszpasterskiej, niech z polecenia lub za zgodą rektora wezmą udział w świętych obrzędach i wysłuchają kazań, jakie w dni świąteczne sprawuje się czy wygłasza w kościołach ustroni.

[101] Jednakże w te dni świąteczne, w godzinach wolnych od wspólnych ćwiczeń i obowiązujących zajęć powinni wszyscy oddawać się innym dziełom charytatywnym i apostolskim, które dla większej chwały Bożej i na pożytek dusz wyznaczy im rektor ustronia zgodnie z duchem i założeniami Stowarzyszenia.

[102] Spośród wielu zajęć, jakie rektor może przydzielać, niech klerykom oraz zdolnym a doświadczonym i gorliwym braciom, przed innymi