Strona 08

Tom II

Jeżeli więc chce się mówić o sprowadzenia założenia naszego Stowarzyszenia do roku 1835, twierdzenie to można przyjąć jedynie w znaczeniu jakby zarodka późniejszej „Kongregacji”, zarodka założonego wraz ze Zjednoczeniem w postaci jego części centralnej. Wyrażenia zaś Pallottiego o założeniu Zjednoczenia przez Stowarzyszenie można wyjaśnić w rozmaity sposób. Właściwe jednak miejsce na to wyjaśnienie będzie we wstępie do publikowanych dokumentów dotyczących założenia Stowarzyszenia (Dział I tego tomu).

B. WYBÓR PISM ZAŁOŻYCIELA DOTYCZĄCYCH STOWARZYSZENIA[5a]

Z Pism dotyczących Stowarzyszenia na różnych jego etapach kształtowania się za życia Założyciela nie mogą być tu pominięte jego Pisma natury prawnej, odzwierciedlające starania o uznanie czy zatwierdzenie „Kongregacji” przez Stolicę Apostolską; ale głównym przedmiotem na- 6zej uwagi muszą być przede wszystkim Reguły Pallottiego z 1839 roku modyfikowane przez tzw. Kopię Lambruschiniego z roku 1846, aż do ostatniej ich postaci — Podręcznika Reguł z roku 1849. Prócz tego nie można pominąć mniejszych wprawdzie, ale bardzo ważnych dla określenia ducha Stowarzyszenia Pism Założyciela, jak Skrót Reguły, nazwany pospolicie Regułą 33 punktów, Pism o „codziennej pamięci”, o „umowie członków ze Stowarzyszeniem”, i jeszcze innych Pism.

Biorąc pod uwagę te różne grupy Pism Założyciela, wypadło dokonać z nich wyboru według następujących działów: o powstaniu Stowarzyszenia, o jego duchowości i zasadach życia, o kulcie religijnym sprawowanym przez Stowarzyszenie jako wspólnotę. Zatem obecny tom obejmuje dwa działy Pism Świętego. O ile wybór jego Pism do Działu I

[5a] 5a Przez „Pisma Założyciela” rozumiemy tu nie tylko te, które wyszły bezpośrednio spod pióra Świętego, ale (prócz pewnych dokumentów umieszczonych w Dz. I) i wszystko to, co napisane na jego zlecenie, zostało przezeń przejrzane, poprawione i uznane za odpowiadające myślom odnoszącym się do zasad duchowych i norm prawnych Stowarzyszenia.