Strona tytułowa

Tom I

ŚW. WINCENTY PALLOTTI

WYBÓR PISM

Tom I

INSTYTUT APOSTOLSKI POLSKIEJ PROWINCJI

STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO W OŁTARZEWIE

ŚW. WINCENTY PALLOTTI

PISMA DOTYCZĄCE ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

WYBORU DOKONAŁ I OPRACOWAŁ

KS. TOMASZ BIELSKI SAC

POZNAŃ-WARSZAWA PALLOTTINUM 1978

Redaktor książki Zofia Walkiewicz

Opracowanie graficzne Br. Tomasz Sierak SAC

NIHIL OBSTAT: Ks. dr Stanisław Napierała, cenzor, Poznań dnia 22 maja 1978 r.

IMPRIMATUR: Bp Marian Przykucki, Wikariusz Kapitulny

Ks. Tadeusz Jabłoński, Kanclerz Kurii Metropolitalnej

Poznań, dnia 30 maja 1978 r. L.dz. 3779/78

W czasie druku niniejszej książki zmarł ks. dr Tomasz Bielski SAC. Śmierć nastąpiła dnia 20 lipca 1978 roku przy rewizji wewnętrznego 11 arkusza drukarskiego.


Notice: Undefined variable: current_tom in /home2/pallotti/public_html/wp-content/themes/Instytut-Pallottiego/template-parts/post/pisma-navigation.php on line 27