Strona 84

Tom I

15. „PRZYSZEDŁEM OGIEŃ RZUCIĆ NA ZIEMIĘ I JAKŻE PRAGNĘ, ŻEBY ON JUŻ ZAPŁONĄŁ” (Łk 12,49)[186]

[188] Odkupiciel rodzaju ludzkiego wyraźnie oświadczył, że przyszedł szerzyć Boski ogień miłości swojej na całej ziemi i że nie pragnie niczego innego, jak tylko, aby ten ogień wszędzie zapłonął. Dlatego też tak wiele się On trudził i tak gorąco pragnął, aby we wszystkich sercach ogień ten się zapalił na widok Jego nieskończonej miłości, z jaką przyszedł, by nas odkupić swoim posłuszeństwem posuniętym aż do śmierci na krzyżu.[187] Ze świętą niecierpliwością tęsknił On do tej chwili,

[186] Pismo jest autografem Pallottiego. Nie ma podanej daty powstania; prawdopodobnie zostało napisane w związku z zakwestionowaniem nazwy przez cenzora papieskiego, Dominika Buttaoniego, a więc w maju lub w pierwszej połowie czerwca 1836 r. Tekst znajduje się w: Op. compl, vol. III, s. 175—178; Race. I, s. 48—50, nry 135—140.

[187] Por. Flp 2,8.