Strona 70

Tom I

i wszyscy święci Papieże, Doktorzy Kościoła, Kapłani, Lewici, i wszyscy Świeci, razem wzięci aż do naszych czasów, to i tak to wszystko byłoby niczym w porównaniu z najzwyklejszą myślą, jaką mój Syn, Jezus, sformułował w związku ze zbawieniem waszej duszy.

[117] Postanówcie więc w miarę swych sił starać się o pomnażanie środków sprzyjających rozkrzewianiu wiary świętej, posługując się przy tym swoją mocą, ludzką szlachetnością, wiedzą, bogactwem, zawodem, rzemiosłem, rozmową, a przede wszystkim postem, pokorną, ufną i wytrwałą modlitwą. Czyńcie, co tylko możecie, by rozszerzać świętą wiarę, teraz i zawsze, i na całym świecie, aby jak najrychlej nadszedł czas, kiedy to będzie jedna Owczarnia, pozostająca pod opieką jednego, Najwyższego Pasterza[137].

[118] Wreszcie, o synowie, zważajcie pilnie, abyście nigdy nie ostygli w świętych postanowieniach, lecz zawsze trwali w gorliwości, rozważając często tę prawdę wiary głoszoną przez św. Pawła Apostoła: „Człowiek zbierze w chwili swej śmierci to, co zasiał w czasie swego życia” (Ga 6,8). A przede wszystkim zawsze pamiętajcie o przykazaniu Bożym: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mt22,39).

[119] Wreszcie oznajmiam wam, że z macierzyńską miłością teraz i zawsze błagam dla was o błogosławieństwo Ojca, którego jestem Córką, aby umacniał was swoją mocą; o błogosławieństwo Syna, którego jestem Matką, aby oświecał was swoją mądrością; o błogosławieństwo Ducha Świętego, którego jestem Oblubienicą, aby uświęcał was swoją miłością, abyście napełnieni niebieskimi darami stali się bardziej mężnymi w Bogu i wszelkimi możliwymi sposobami starali się o pomnażanie środków sprzyjających rozszerzaniu świętej wiary, aby jak najrychlej zaistniała na całym świecie jedna Owczarnia pozostająca pod zwierzchnictwem jednego Pasterza[138] i aby Niebo, w którym was oczekuję, zaludniało się coraz bardziej.

12. [OGÓLNA IDEA POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA][139]

[120] Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, założone w Rzymie ku czci Najświętszej Maryi, Królowej Apostołów, w tym celu, aby się starać o pomnażanie środków duchowych i doczesnych, koniecznych i stosownych do ożywiania wśród katolików wiary świętej oraz rozpalania miłości i krzewienia ich w każdej części świata, aby rychlej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz[140].

[137] Por. J 10,16.

[138] Por. J 10,16.

[139] Tytuł ten pochodzi od ks. Karola Orlandiego, członka Zjednoczenia i współpracownika Pallottiego.

[140] Oryginał liczy 46 stron, w tym dwie okładki oraz dwie strony są czyste, napisany jest pismem kaligraficznym, nieznaną ręką. Nie ma żadnych poprawek. Brak podanej dary powstania — ogólnie przyjmuje się, że pochodzi z okresu lipiec—grudzień 1835. Dziełko to nie zostało jednak wydrukowane, krążyło natomiast w odpisach wśród osób zainteresowanych, posiada nowe ujęcia, których nie ma w Piśmie podanym wyżej pod nr [11]. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. IV, s. 300—339; Race. I, s. 21—40, nry 54—109