Strona 45

Tom I

Opat Józef Zogheb, przy kościele Santa Maria in Carinis,

10 kwietnia[39] Alojzy kanonik Ricci, Via della Maschera d’oro,

Nr 20[40] Hieronim Baldocelli, przy Via San Salvatore in Campo,

Nr 64, trzecie piętro[41] Raffae[42]

Ks. Józef Alojzy Menghi d’Arvile[43]

Ks. Franciszek Rezzapo[44]

Józef Mottura[45]

Zygmunt Deaky, nauczyciel synów Księcia di Luca[46] Karol Le Tellier[47]

Ks. Andrzej Felici, zakrystian kościoła SS. Pietro e Marcellino (na Via Merulana)[48].

[39] Autograf Zogheba, data „10 kwietnia” dopisana jest przez Pallottiego. Józef Zogheb, opat klasztoru należącego do Zakonu Bazylianów Melchitów z Aleppo, był jednocześnie wikariuszem generalnym tegoż Zakonu. Kościół Santa Maria in Carinis, dziś już nie istniejący, znajdował się przy Via del Colosseo. Pierwsze zebranie członków Zjednoczenia odbyło się właśnie w pomieszczeniach tego klasztoru w dniu 14 VII 1835.

[40] Autograf Ricciego. Ricci współpracował z Pallottim głównie na terenie szkół wieczorowych dla młodzieży rzemieślniczej. Via della Maschera d’Oro znajduje się przy większej ulicy — Via dei Coronati.

[41] Autograf Baldocelliego. Nie spotykamy się już więcej w Pismach Pallottiego z Baldocellim. Kościół San Salvatore in Campo został zbudowany w roku 1639 przy placu o tej samej nazwie w okręgu Regola.

[42] Brakuje reszty danych — może Raffael Melia?

[43] Autograf Menghiego. Nie mamy więcej o nim wzmianek w Pismach Pallottiego.

[44] Autograf Rezzapo. Nie spotykamy się już więcej z tym nazwiskiem w Pismach Pallottiego.

[45] Autograf Mottury. Mottura był nauczycielem podstawowej szkoły (maestro regionario), mieszkał przy Via della Pedacchia, zniesionej podczas budowy pomnika Wiktora Emanuela U (1885—1911). Mottura w pewnym okresie zbierał pieniądze na budowę lokalu dla Pobożnego Zjednoczenia (zob. Op. compl., vol. V, s. 22; Race. II, s. 25, nr 129). W Rzymie w roku 1835 istniało 55 szkół tego rodzaju.

[46] Autograf Deaky’ego; nie mamy więcej wzmianek o nim w Pismach Pallottiego.

[47] Autograf Telliera; nie spotykamy się więcej z nim w Pismach Pallottiego.

[48] Autograf Feliciego. Kościół SS. Piętro e Marcellino leży przy Via Merulana, która biegnie od Bazyliki Santa Maria Maggiore do Bazyliki San Giovanni in Laterano. Kościół pochodzi z IV wieku, przebudowywany w wiekach VIII, XIII i XVIII. Z nazwiskiem Felici nie spotykamy się już więcej w Pismach Pallottiego.