Strona 35

Tom I

1. [OŚWIADCZENIE PALLOTTIEGO O POWOŁANIU DO ZAŁOŻENIA POTRÓJNEGO DZIEŁA][1]

[1] [2] Boże mój, Miłosierdzie moje, Ty w szczególniejszy sposób w nieskończonym miłosierdziu swoim zezwalasz mi wprowadzać w życie, zakładać, rozpowszechniać, doskonalić, utrwalać, przynajmniej najgorętszym pragnieniem, w Tym. Najświętszym Sercu:

1. Pobożną Instytucję Apostolstwa Powszechnego (una pia istituzione di un Apostolato universale)[3], mającą na celu rozszerzanie wiary i religii Jezusa Chrystusa wśród wszystkich pogan i akatolików;

2. drugie Apostolstwo (altro Apostolato) mające na celu ożywianie, utrzymywanie i pomnażanie wiary wśród katolików;

3. Instytucję powszechnej miłości (istituzione di carita universale), mającą na celu wykonywanie wszelkich dzieł miłosierdzia tak co do duszy, jak i co do ciała, ażeby świat poznał Ciebie, na ile to jest możliwe, ponieważ Ty jesteś nieskończoną Miłością.

Wyznaję jednak teraz i chcę to robić zawsze przed Tobą, mój Boże, i przed całym Dworem Niebieskim oraz wszystkimi stworzeniami przeszłymi, obecnymi i przyszłymi, że jeśli do tej pory to wielorakie Dzieło nie zostało jeszcze zrealizowane, to stało się to jedynie z mojej winy, bo przecież Tyś by mi nie odmówił łask, gdybym był przygotowany na ich przyjęcie. Teraz jednak, jakkolwiek nie jestem należycie usposobiony i coraz bardziej czuję się nieusposobiony oraz niegodny, spodziewam się, co więcej, uważam za pewne, że nadeszła chwila niezwykłego tryumfu Twojego miłosierdzia nad moim nieprzygotowaniem i niegodnością. Boże, Boże, Boże, miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia, łaski!

[1] Oświadczenie to napisał Pallotti w dniu 9 I 1835 po odprawieniu rano w piątek Mszy św. w kaplicy pod wezwaniem Regina Coeli w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Rzymie przy Via della Lungara na Zatybrzu. Klasztor obecnie już nie istnieje, na jego miejscu znajduje się centralne więzienie rzymskie (Carceri Giudiziarie), zwane Regina Coeli. Tekst wzięty jest z fotokopii oryginału — Dziennik duchowny, t. l, s. 191—192; zob. Prop., s. 80, nr 281; Post., s. 131, nr 281.

[2] Numeracja akapitów, podana w nawiasach, pochodzi od autora opracowania.

[3] Ze względów dokumentalnych podajemy w nawiasach oryginalne brzmienie nazw używanych przez św. W. Pallottiego.