Strona 333

Tom I

akolici, turyferarz oraz kantorzy powinni być członkami tego samego zakonu. O godzinie dziesiątej odprawia się Mszę uroczystą lub cichą, czy też pontyfikalną, w jednym z różnych obrządków wschodnich, aby w ten sposób ukazać jedność Kościoła wschodniego i łacińskiego i podkreślić jedność Kościoła świętego w różnorodności obrządków, języków i narodów. O godzinie jedenastej ma miejsce kazanie w jednym z języków zachodnich — angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim czy innym, stosownie do liczby wiernych poszczególnych narodowości znajdujących się w Rzymie. O godzinie pierwszej po południu wygłaszane jest kazanie w języku francuskim, poprzedzone czytaniem duchownym w tymże języku. Tematem czytania jest rozważanie Tajemnicy Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kazania te wygłasza się celem podkreślenia tego faktu, że Kościół katolicki poświęca się religijnej pracy nad wszystkimi ludźmi i narodami.

[353] O godzinie pół do czwartej po południu odczytuje się z ambony rozważanie, które omawia tajemnicę powołania pogan do wiary podczas Objawienia Pańskiego. O godzinie czwartej kapłan ubrany w komżę i stułę, w asyście licznego duchowieństwa rozpoczyna przy ołtarzu odmawianie różańca świętego; odmawia się trzecią część różańca, Witaj, Królowo oraz stosowną modlitwę, związaną z tajemnicą Objawienia Pańskiego.

[354] Każdego dnia, poczynając od odmawiania różańca świętego aż do zakończenia nabożeństw, jedno lub więcej Kolegiów czy Seminariów, które znajdują się w Rzymie, w komżach i biretach służy do asysty. Asystują więc Kolegia: Niemieckie[807], Irlandzkie[808], Szkockie[809], Greckie[810], Angielskie[811], Kolegium

[807] Papieskie Kolegium Niemieckie (Germanicum), założone przez papieża Juliusza III, z inicjatywy i staraniem św. Ignacego Loyoli w roku 1552, celem wychowywania kapłanów dla Niemiec i krajów przyległych. W roku 1580 zostało połączone z Kolegium Węgierskim (założonym w r. 1579). Zamknięte w roku 1798, otwarte zostało ponownie w roku 1818. Prowadzone przez Jezuitów.

[808] Papieskie Kolegium Irlandzkie, założone w roku 1626 przez biskupów irlandzkich za zgodą papieża Urbana VIII. Zniesione w roku 1798 przez Napoleona, zostało restytuowane w roku 1828 i oddane pod kierownictwo świeckich księży irlandzkich. Pallotti był tu jakiś czas ojcem duchownym alumnów, a kierownicy Kolegium — P. Cullen i T. Kirby współpracowali z Pallottim.

[809] Papieskie Kolegium Szkockie, założone w roku 1600 przez papieża Klemensa VIII. Skasowane w roku 1798, zostało otwarte ponownie w roku 1820. Prowadzili je świeccy księża szkoccy. Pallotti był przez pewien czas ojcem duchownym alumnów Kolegium.

[810] Papieskie Kolegium Greckie, założone w roku 1577 przez papieża Grzegorza XIII, zreformowane w roku 1897, zamknięte przez Napoleona w roku 1798, ponownie otwarte w roku 1835. Pallotti był kierownikiem duchownym alumnów tego Kolegium, a pierwszy rektor tegoż, Stefan Missir, był penitentem Pallottiego. Pallotti starał się, aby w lokalu tego Kolegium umieścić księży projektowanego przez siebie Kolegium dla Misji Zewnętrznych, lecz bezskutecznie.

[811] Kolegium Angielskie powstało w roku 1578 za papieża Grzegorza XIII. Zamknięte w czasie wojen napoleońskich, otwarte zostało ponownie w roku 1818. Od roku 1828 rektorem Kolegium był ks. Mikołaj Wiseman, późniejszy kardynał i arcybiskup Westminsteru, dobry znajomy i współpracownik Pallottiego. Pallotti był przez pewien czas kierownikiem duchownym alumnów tegoż Kolegium.