Strona 330

Tom I

Serca Jezusowego i do Przenajdroższej Krwi. Dyrektor sekcji ma też zapowiadać nowenny przed Uroczystościami Pańskimi, Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa, Świętych Apostołów; przed Uroczystością Patrona — Św. Grzegorza i Patronki — Św. Franciszki. Ma też zachęcić do odprawiania tychże nowenn oraz podać w związku z tym krótkie i łatwe do spełnienia pobożne praktyki. Nowenny przed Uroczystościami Bożego Narodzenia, Niepokalanego Poczęcia, Narodzenia, Oczyszczenia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętych Patronów należy odprawiać w oratorium przy udziale wszystkich. Dyrektor winien też się starać, aby członkowie sekcji poświęcali miesiąc maj na rozważanie, modlitwy oraz inne nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny.

[342] W czasie dziesięciu dni, które poprzedzają Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, albo w innym czasie dogodnym należy urządzić dla szlachty rekolekcje w jednym z oratoriów. Trzeba się starać, aby wzięli w nich udział wszyscy. Porządek rekolekcji winien być następujący: O dogodnej dla większości godzinie, stosownie do miejscowego zwyczaju, otwiera się oratorium pół godziny przed rozpoczęciem kazania. W czasie tej pół godziny odprawia się czytanie duchowne z książki dostosowanej do rekolekcji. Potem następuje trwające około pół godziny kazanie o poprawie życia.

[343] Jeżeli ćwiczenia rekolekcyjne odprawiane są rano, to po kazaniu następuje Msza święta; jeżeli po obiedzie lub wieczorem, to wtenczas mężczyźni odmawiają koronkę do Matki Bożej Bolesnej. Następnie odprawia się rozmyślanie o prawdach wiecznych, zgodnie z rozważaniami podanymi przez św. Ignacego[805]. Na zakończenie udziela się błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w puszce albo w monstrancji. Rano w ostatnim dniu rekolekcji odprawia się rozmyślanie, mające na celu przygotowanie się do Komunii świętej. Następuje po rozmyślaniu Msza święta z Komunią oraz krótkim przemówieniem, a potem kazanie o poprawie życia, hymn ambrozjański: Ciebie, Boga, wystawiamy, z wersetami i odpowiednią modlitwą.

[344] Pielęgnowanie przy pomocy tego rodzaju środków religijnego ducha oraz ducha miłości w sercach szlachty przyczyni się do wewnętrznego jej urobienia i sprawi, że wykorzysta ona chętnie swoje wykształcenie, zdolności, wiedzę, stosunki, dobra ziemskie, swoją osobę oraz wolny czas, aby skutecznie i w sposób stały współpracować z wszystkimi dziełami religijnymi i charytatywnymi, znajdującymi się pod opieką poszczególnych prokuratorów. Zapewni też każdemu prokuratorowi odpowiednią liczbę współpracowników, tak mężczyzn jak i niewiast. Poszczególni dyrektorzy oratoriów dla szlachty, tak męskich jak i żeńskich, mają dokładać wszelkich starań, aby wszyscy mężczyźni i niewiasty starali się spieszyć w miarę możności z pomocą każdemu prokuratorowi w ich poczynaniach związanych z zakresem ich obowiązków.

[345] Przykład dawany przez mężczyzn i niewiasty, należących do warstwy szlacheckiej, będzie najskuteczniejszą pobudką, która pociągnie resztę ludności do spieszenia z pomocą świętym dziełom. Przykład ten zachęci do niesienia pomocy

[805] Św. Ignacy Loyola — por. wyżej nr [157], przyp. 751.