Strona 294

Tom I

trzecie obecnych umie odmawiać Małe Oficjum o Najśw. Maryi Pannie, należy to Oficjum rozpocząć o godzinie 8.30 i odmówić, zgodnie ze zwyczajem przyjętym w Kongregacjach Mariańskich[761]. Jeśli zaś tego Oficjum się nie odmawia, to wtenczas należy odmówić koronkę do Matki Boskiej Bolesnej albo trzecią część różańca świętego, dołączając antyfonę Witaj, Królowo oraz akty wiary, nadziei, miłości i żalu. Po tym następuje wyjaśnienie Ewangelii świętej oraz Msza. W czasie Mszy świętej należy odczytać krótkie rozważanie o prawdach wiecznych lub o męce Jezusa Chrystusa.

[202] Po Mszy świętej śpiewa się Litanię do Matki Bożej oraz odmawia się następujące modlitwy:

Przedwieczny Ojcze, w nieskończonym mi/osierdziu swoim spraw, ze względu na nieskończone zasługi swego Boskiego Syna, Jezusa, aby Ciebie poznały i pokochały wszystkie dusze, albowiem chcesz, żeby wszystkie osiągnęły zbawienie[762] . Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu. V. Przez najświętsze Tajemnice Odkupienia

R. Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu[763].

Przedwieczne Słowo Wcielone, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, racz wszystkie dusze pociągnąć do siebie, albowiem dla nich się stałeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej[764]. Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

V. Przez zasługi i pośrednictwo Najśw. Rodzicielki swojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych

R. Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu.

Duchu Święty, Boże, ze względu na nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa racz w sercach wszystkich rozpalić najgorętszą i wszechmocną miłość swoją, aby na całym świecie nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz[765], oraz spraw, abyśmy wszyscy mogli w niebie wysławiać Twe Boskie miłosierdzie. Amen. Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje i przebaczył ludowi swemu, abyśmy wszyscy z Nim i z Ojcem oraz z Duchem Świętym radować się mogli na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Najśw. Dziewicy, Królowej Apostołów

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów, wiemy, że przykazanie Boże, które zobowiązuje nas do miłości bliźniego (Por. Mt 22, 39), zobowiązuje też, abyśmy się starali we wszelki możliwy sposób zarówno o swoje, jak i bliźniego zbawienie wieczne.

[761] Kongregacje Mariańskie, inaczej Sodalicje Mariańskie. Pierwsza Kongregacja Mariańska powstała w roku 1563 w Rzymie przy kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, w Kolegium Romanum, założona przez jezuitę Jana Jeunis, studenta tegoż Kolegium. Na wzór tejże Kongregacji powstał szereg innych w różnych miastach i krajach. Kongregacja Rzymska została w roku 1577 uznana za Kongregację macierzystą.

[762] Por. l Tm 2,4.

[763] Por. Łk 10,2; Jl 2,17.

[764] Por. Flp 2,8.

[765] J 10,16.